Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Химийн хүрээлэн
  ШУА Химийн хүрээлэн
  Эдийн засгийн хүрээл...
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гадаад фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
Материалын төрөл
  Ном
  JL
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 1088 бичлэг олдлоо.
|
Mongolian Journal of Anthropology, Archaeology and Ethnology: The Official Journal of the National University of Mongolia Volume 4 No.1(312) December 2008.-


Хэвлэлийн газар: УБ.: МУИС-ийн хэвлэх, 2008.-
Шифр: 72+63.4/1/ M-81.
Номын сан:
Гадаад фонд (5).Mongolian Journal of Chemical Sciences


Хэвлэлийн газар: Монгол МУИС-ийн хэвлэх 2012
Шифр: 24.1+72 M-81.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Mongolian Journal of Anthropology,Archaeology and Ethnology: Official Journal of the National University of №2 /271/ December 2006.-


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2006.-
Шифр: 72+63.4/1/ М-81.
Номын сан:
Гадаад фонд (3).Эрдэм шинжилгээний сонсгол №7 МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС -н хэвлэл. 1966
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний сонсгол №8 МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС -н хэвлэл 1967
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний сонсгол №9 МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС -н хэвлэл 1967
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний сонсгол: №13 МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ 1968
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний сонсгол: №27 МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС -н хэвлэл. 1971
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдийн эмхтгэл №4


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1968
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Биологийн ухааны хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл №4


Хэвлэлийн газар: УБ 1970
Шифр: 72 Б 49.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний сонсгол: №1 МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-н хэвлэх 1963
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний сонсгол: №2/1/ МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС -н хэвлэл. 1964
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний сонсгол: №3/2/ МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС -н хэвлэл. 1964
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний сонсгол №3/4/ МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС пресс 1964
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдийн эмхтгэл МАХН-ын 45 жилд


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1966
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Байгалийн нэгдлийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл Цувр. 1


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1976
Шифр: 72 Б 17.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бүтээл №17

Зохиогч: -- Химийн хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1980
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Эрдэм шинжилгээний бүтээл № 15: Органик бус ба аналитик хими

Зохиогч: -- ШУА Химийн хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ ШУА 1977
Шифр: 72+24 Э 739.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бүтээл Цувр. 3

Зохиогч: -- Эдийн засгийн хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1969
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Биологийн ухааны хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл №1


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1966
Шифр: 72 Б 49.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).