Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"эдийн засаг"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Агваан Н
  МУИС
  Рыбин В.И
  Хаймчиг Б
  Шагдар Я., Аюурзана ...
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Лавлагааны фонд
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Нийгмийн ухааны ГНОФ
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 4890 бичлэг олдлоо.
|
Хөдөлмөрийг шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулах арга хэмжээний эдийн засгийн үр ашгийг тооцох


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1980
Шифр: 65.я(1)24 Х 55.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний сонсгол: №27 МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС -н хэвлэл. 1971
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний сонсгол 4(45)

Зохиогч: -- МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС -н хэвлэл 1975
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Аж ахуйн нэгж байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны үлгэрчилсэн заавар, санхүүгийн тайлан балансыг бэлтгэж гаргах аргачлал


Хэвлэлийн газар: УБ Үнэт цаас 1995
Шифр: 65.052 А 31.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллах арга техник, үйлдвэрийн ариун цэврийн холбогдолтой хууль тогтоол


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1975
Шифр: 65.9(1)246 Х 55.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний бүтээл Цувр. 3

Зохиогч: -- Эдийн засгийн хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1969
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Хөдөө аж ахуйн нэгдлийн нягтлан бодох бүртгэл

Зохиогч: Шагдар Я., Аюурзана Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1982
Шифр: 65.052.232 Ш 15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл Сурах бичиг

Зохиогч: Агваан Н.

Дахин хэвлэлт: 1ss
Хэвлэлийн газар: УБ Урлах эрдэм 2001
Шифр: 65.052.24 А 21.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (3),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (8).

Төрийн санхүү Сурах бичиг

Зохиогч: Намжил Д.


Хэвлэлийн газар: УБ 2002
Шифр: 65.261 Н 25.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (10),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (1),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (9).

БНМАУ социалист орнуудын эдийн засгийн түүх Товч суралцах

Зохиогч: Дорждэрэм Д., Сэрээтэр Ч. ба бус; Чилхаасүрэн Г.


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯХ 1984
Шифр: 65.6 Д 54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монголын их барилга

Зохиогч: Майдар Д.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1972
Шифр: 85.113/1/ М 13.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Эрдэм шинжилгээний цуврал бичиг 16


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1985
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний цуврал бичиг Анхны дэвт


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1968
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний цуврал бичиг 3-р дэвт


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1970
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бичиг №39

Зохиогч: -- Монгол Улсын Их Сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэл 1972Other title: Учёные записки №39.
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Нягтлан бодох бүртгэлийн нэр томъёоны Англи-Монгол тайлбар толь

Зохиогч: Д.Баясгалан, Д.Батжаргал, Р.Батжаргал, Б.Баярмаа, Ч.Даваасүрэн, О.Идшинренжим, Л.Энх-Амгалан, Ц.Эрдэнэцэцэг.


Хэвлэлийн газар: УБ NEW MIND 2000
Шифр: 65.052я2 Н 97.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (4),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (1),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (11).

Эрдэм шинжилгээний бичиг Эдийн засаг: №2(111)

Зохиогч: -- МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ 1994Other title: Scientific Journal №2(111).
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (2).

Барилгын эдийн засгийн үндэс

Зохиогч: Хаймчиг Б.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1973
Шифр: 65.9(1)31 Х 16.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Зээл социализмын эдийн засгийн категори мөн

Зохиогч: Рыбин В.И.


Хэвлэлийн газар: УБ 1985
Шифр: 65.011.73 Р 93.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Улс ардын аж ахуйн төлөвлөлтийн аргачлал


Хэвлэлийн газар: УБ УХХЭХ 1967
Шифр: 65.9(1)23 У 31.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).