Текст томруулах:    
Төрийн санхүү Сурах бичиг

Зохиогч: Намжил Д.


Хэвлэлийн газар: УБ 2002
Шифр: 65.261 Н 25.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (10),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (1),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (9).

Бэлэн (21).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Төрийн санхүү
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Бизнесийн Сургууль
891003 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891004 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891005 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891006 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891007 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891008 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891009 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891010 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891011 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
891012 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5028960 In transit from НУУТ to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-15 11:27:45
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5028961 In transit from НУУТ to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-15 11:27:29
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5028962 In transit from НУУТ to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-15 11:28:04
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5028963 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 12:47:25
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5028965 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 12:47:21
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5028966 In transit from НУУТ to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-15 11:28:57
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5028969 In transit from НУУТ to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-15 11:27:50
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5028972 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5028959 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5028964 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5028967 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5028968 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-15 16:42:50
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5028970 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5028971 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-15 16:43:13
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5028973 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014254 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014255 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014256 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014257 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014258 Бэлэн