Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"цаг агаар"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ус цаг уурын хүрээл...
  Батдэлгэр Бямбаагийн
  Жакус Г
  Жамбаажамц Б
  Ус цаг уурын хүрээлэ...
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
Материалын төрөл
  Ном
  Магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 64 бичлэг олдлоо.
|
Цаг уур, уур амьсгалын практикум

Зохиогч: Цоозол М., Эрдэнэсүх С.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2003
Шифр: 26.234.6 Ц 78.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (10),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (45),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Нислэгийн цаг уур

Зохиогч: Хангайсайхан Х.


Хэвлэлийн газар: УБ Урлах эрдэм 2003
Шифр: 39.57 Х 22.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (8),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Ус цаг уур, экологийн асуудлууд (Эрдэм шинжилгээний бага хурал)


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2003
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Мал бэлчээрлэх орчин,малчны уламжлал

Зохиогч: Мижиддорж Р., Туваансүрэн Г.


Хэвлэлийн газар: УБ 2003
Шифр: 45.4/1/ М 52.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Уур амьсгалын тухай надад ярьж өгөөч

Зохиогч: Жакус Г.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2009
Шифр: 26.237 Ж 20.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ус цаг уурын хүрээлэнгийн үйл ажиллагаа, эрдмийн ажлын замнал 1966-2006

Зохиогч: Нацагдорж Л.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон ХХК 2006
Шифр: 26.23 Н 34.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ус цаг уурын хүрээлэнгийн хөгжлийн түүхийн жимээр

Зохиогч: Аззаяа Д., Жамбаажамц Б.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон ХХК 2006
Шифр: 26.23 А 33.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ус цаг уурын хүрээлэн 40 жилд: Эрдэм шинжилгээний бага хурал 2006-оны 9-13


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон ХХК 2006
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Зүүн бүс нутгийн уур амьсгалын нөөц, түүний өөрчлөлт: Эрдэм шинжилгээний бага хурал 2006-оны 8-3


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2006
Шифр: 26.234.7 З-92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Тэнгэр ямар байх вэ?

Зохиогч: Жамбаажамц Б; Найдан Э.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1982
Шифр: 26.234.6 Ж 23.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монгол орны уур амьсгал

Зохиогч: Жамбаажамц Б.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1989
Шифр: 26.234.7 Ж 23.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (2),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Үүл манан будан хур тунадас

Зохиогч: Намнандорж О.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1947
Шифр: 26.23 Н 267.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Тэнгэрийн дуу ба цахилгаан

Зохиогч: Батаа.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1947
Шифр: 26.23 Б 33.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хөдөө аж ахуйн цаг уур

Зохиогч: Виткевич В.И.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1968
Шифр: 40.2 В 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монгол түмний тэнгэр унших эрдэм

Зохиогч: Төмөрбаатар Ш.


Хэвлэлийн газар: УБ 1991
Шифр: 26.23/1/1 Т 58.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Улаанбаатар хотын агаарын чанарын сүүлийн хоёр жилийн явцыг өмнөх жилүүдтэй харьцуулсан судалгаа Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил

Зохиогч: Батдэлгэр Бямбаагийн. -- МУИС. ШУС. БУС Газарзүйн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2012
Шифр: 26.233(1-2УБ) Б 334.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ус цаг уур орчны хяналт шинжилгээний заавар хөдөө аж ахуйн цаг уур ШЗ Х-3-2003

Зохиогч: -- Ус цаг уур орчны шинжилгээний газар ус цаг уурын хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ 2003
Шифр: 26.23+40.2 У 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (11),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ус цаг уур орчны хяналт шинжилгээний заавар ШЗ. I. 01:04 /DigiCORA III MW 2 системийн хэрэглэгчийн заавар Аэрологи

Зохиогч: -- Ус цаг уурын хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ 2004
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Цаг агаарыг урьдчилан мэдээлэх аргачлал Синоптикийн автоматжуулсан ажлын байр Дугаар-10

Зохиогч: -- Ус цаг уурын хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ 2004
Шифр: 26.23 Ц 12.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ус цаг уур орчны хяналт шинжилгээний заавар (X-1-99): Хөдөө аж ахуйн цаг уур Таримал ургамлын ажиглалтын зааварт нэмэлт өөрчлөлт

Зохиогч: -- Ус цаг уурын хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ 2002
Шифр: 26.23+40.2 У 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).