Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"хөрс судлал"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Баатар Р
  Баатар Р., Ундрал Г
  Гончигсумлаа Ч
  Чойжамц А
  Я.Болд
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Ярьдаг, сонсдог номын сан
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 205 бичлэг олдлоо.
|
Монгол орны хөрс газарзүйн мужлалт

Зохиогч: Доржготов Д.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1976
Шифр: 26.89(1) Д 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Хөрсний салхин эвдрэлтэй тэмцэх

Зохиогч: Зайцева А.А.


Хэвлэлийн газар: УБ 1976
Шифр: 40.3 Х 64.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хөрс судлалын дадлагын ажил

Зохиогч: Дашцэрэн Д.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1967
Шифр: 40.3 Д 39.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Дорнот талын бүсийн хөдөө аж ахуйн эрдэм шинжилгээний нэгдсэн станцын бүтээл 2


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1976
Шифр: 72 Д 54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).БНМАУ-ын хөрсний ангилал зүй

Зохиогч: Доржготов Д., Батбаяр Д.


Хэвлэлийн газар: УБ 1986
Шифр: 40.33 Д 34.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (19),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн бүтээл 5


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1972
Шифр: 72+41 У 44.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн бүтээл 6


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1973
Шифр: 72 У 44.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэм шинжилгээний бичиг: №99/1(1)

Зохиогч: Ж.Бямба; Д.Бат-Эрдэнэ; А.Пэрлээ; Я.Болд; Л.Жаргал.

Боть/Цуврал: №99/1(1)
Хэвлэлийн газар: УБ 1999
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Цагаан ном: Монгол орны байгаль орчин


Хэвлэлийн газар: УБ Цомог принт 2002
Шифр: 20.1 Ц 12.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (13),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).БНМАУ-ын хөрсний агрохими

Зохиогч: Гарьдхүү Ж., Амгалан Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУА-ийн хэвлэх 1974
Шифр: 40.3(1) Г 27.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1).Хөрсний хими, агрохими, ус физикийн шинж чанаруудыг тодорхойлох аргууд

Зохиогч: Баатар Р.


Хэвлэлийн газар: УБ Жинст Харгана 2003
Шифр: 40.3 Б 11.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).

Уур амьсгалын өөрчлөлт-газар тариалангийн үйлдвэрлэл Эрдэм шинжилгээ,үйлдвэрлэлийн бага хурал 2002.10.23


Хэвлэлийн газар: УБ 2002
Шифр: 40.2/1/ У 59.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Манай эрдэмтэд Боть-14 Монгол орны геотехникийн нөхцөл,барилга байгууламж

Зохиогч: Дашжамц Д.


Хэвлэлийн газар: УБ 2004
Шифр: 72+38/1/ М 20.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хүрээлэн буй орчны химийн анализ

Зохиогч: Дорж Д; С.Даваасүрэн, Ц.Даржаа.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2005
Шифр: 20.1+24.4 Д 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (12),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (34),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (3).
Шилжүүлэгдсэн (10).

Хөрс. Хөрсний химийн элементүүдийн нийт хэмжээг тодорхойлох арга: УСТ 3307-91 Албан хэвлэл

Зохиогч: Баатар Р., Ундрал Г. -- Үндэсний стандартчиллын хүрээлэн.


Хэвлэлийн газар: УБ Улсын стандартын хэвлэх үйлдвэр 1993
Шифр: 40.3ц Б 11.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4).Хөрсний микробиологи

Зохиогч: Галт Л., Цэрмаа Д.


Хэвлэлийн газар: УБ ХААИС-ийн хэвлэх 2000
Шифр: 40.3 Г 20.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Газар тариалангийн технологийн үндсийн дадлага

Зохиогч: Чойжамц А.


Хэвлэлийн газар: УБ ХААИС-ийн хэвлэх 1999
Шифр: 41.4 Ч 75.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Газар тариалангийн технологийн үндэс

Зохиогч: Чойжамц А.


Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2000
Шифр: 41.4 Ч 75.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Хөрс судлалын үндсүүд

Зохиогч: Гончигсумлаа Ч.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 1996
Шифр: 40.3 Г 558.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (7),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (40),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (3).

Хөрс судлал Үүсэл, тархалт, ангилал

Зохиогч: Гончигсумлаа Ч.


Хэвлэлийн газар: УБ 2000
Шифр: 40.3 Г 55.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (48),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (8).