Хөрсний хими, агрохими, ус физикийн шинж чанаруудыг тодорхойлох аргууд

Зохиогч: Баатар Р.


Гаралтын мэдээ: УБ Жинст Харгана 2003

Шифр: 40.3 Б 11.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (14).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Хөрсний хими, агрохими, ус физикийн шинж чанаруудыг тодорхойлох аргууд
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
555940 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
555941 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
555942 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
555943 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014691 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014692 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014693 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014694 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014695 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014696 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8014697 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1015223 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1015224 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1015225 Бэлэн