Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"усны нөөц"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Гантөмөр М
  ГГС-Цаг уур, ус судл...
  Даваа Г
  МУШУА. Геоэкологийн ...
  Уянга Ц.
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Лавлагааны фонд
Материалын төрөл
  Ном
  Цахим магистрын ажил
  Магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 45 бичлэг олдлоо.
|
Монгол орны усны нөөц

Зохиогч: Гантөмөр М; Надмид Х; Цэнд-Ядам П; Чагнаа Н.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1989
Шифр: 26.22 М 69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Монгол орны геоэкологийн асуудал №04

Зохиогч: -- МУШУА. Геоэкологийн хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ АББЗСҮТөвийн хэвлэх 2004
Шифр: 72+20.1 М 69.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монгол орны геоэкологийн асуудал №03

Зохиогч: -- МУШУА. Геоэкологийн хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ АББЗСҮТөвийн хэвлэх 2003
Шифр: 72+20.1 М 69.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн гарын авлага


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2009
Шифр: 26.22+65.45 С 12.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (24),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3)."Монгол орны геоэкологи" сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл


Хэвлэлийн газар: УБ Хөх судар принтинг 2007
Шифр: 28.080(1) М 69.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежмент Сургалтын гарын авлага


Хэвлэлийн газар: УБ 2009
Шифр: 26.22я7 Г 52.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн гарын авлага


Хэвлэлийн газар: УБ ЭКИМТО 2010
Шифр: 26.22я7 Г 52.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Хүн амын ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмж


Хэвлэлийн газар: УБ Хийморь 2004
Шифр: 60.56 Х 82.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Их нууруудын сав газрын усны нөөц Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний сөрөг нөлөөллийг бууруулах боломж

Зохиогч: -- Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF) Монгол дахь хөтөлбөрийн газар


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2004
Шифр: 26.22+65.45 И 95.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Хар нуур-Ховд голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөний суурь судалгааны бүтэц, зохион байгуулалт

Зохиогч: Оюунмөнх Б.


Хэвлэлийн газар: УБ 2010
Шифр: 26.22+65.45 С 12.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Сэлэнгэ аймгийн гадаргын усны нөөц

Зохиогч: Даваа Г. -- Байгаль орчныг хамгаалах яам


Хэвлэлийн газар: УБ Фото офсет 1990
Шифр: 26.22(1-M13) С 92.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хар нуур-Ховд голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө I үе шат 2011-2015, II үе шат 2016-2021


Хэвлэлийн газар: УБ 2010
Шифр: 26.22+65.45 Х 23.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Гол мөрний ирээдүйн урсацыг тооцох асуудалд /онги голын жишээн дээр

Зохиогч: Отгонсүрэн Ш.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2012
Шифр: 26.222.5 О-53.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Байгаль орчины стратеги үнэлгээ хийх арга зүйг боловсруулах нь /Хар нуур-Ховд голын сав газрын усны нөөцийн жишээн дээр/ Магистрын ажил

Зохиогч: Цэрэнсодном Н. -- ГГС-Цаг уур, ус судлалын тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 20.18+26.233 Ц-96.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Уул уурхай, аж үйлдвэрийн усны төлбөр: Оюу Толгойн жишээн дээр Магистрын ажил: Е310300

Зохиогч: Эрдэнэ-Өрнөх О. -- ЭЗС-Эдийн засгийн онолын тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 65.304.11 Э-73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монгол улсын усны нөөцийг зохистой ашиглахад олон улсын туршлагыг харгалзах асуудал Магистрын ажил

Зохиогч: Уянга Ц. --


Хэвлэлийн газар: УБ. 2009
Шифр: 65.45/1/ У-71.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Газрын доорх усны чанарын индекс, экологийн шалгуурууд Магистрын ажил: D440200

Зохиогч: Баярмаа Б. -- ФЭС-Ус, цаг уур, экологийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2008
Шифр: 26.22 Б-38.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Улсын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулахад зориулсан судалгааны эмхэтгэл дэвт. 1


Хэвлэлийн газар: УБ 2012
Шифр: 26.22+65.45 У 31.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Улсын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулахад зориулсан судалгааны эмхэтгэл Дэвт. 2


Хэвлэлийн газар: УБ 2012
Шифр: 26.22+65.45 У 315.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Улсын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулахад зориулсан судалгааны эмхэтгэл Дэвт. 3


Хэвлэлийн газар: УБ 2012
Шифр: 26.22+65.45 У 315.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).