Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн гарын авлага.

Гаралтын мэдээ: УБ.: ЭКИМТО, 2010.Тооны мэдээ: 47.Шифр: 26.22я7 Г 52.Түлхүүр үг: газар зүй | ус судлал | гадаргын ус | усны нөөц
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ус судлал | ус судлал 26.22
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Хуулбарын тоо Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1026635 953858 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1026634 953859 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1026633 953860 Бэлэн

ЭШФ Б-26633-26635

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424