Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Адъяабат Э.
  МКС-Мэдээллийн систе...
  Түмэндэлгэр Найдансү...
  Уянга С
  Энхзаяа Б.
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Цахим номын сан
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
  Цахим магистрын ажил
  Магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 10 бичлэг олдлоо.
|
Системийн шинжилгээ ба зохиомж

Зохиогч: Уянга С. -- МУИС.Математик Компьютерийн Сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ Аргамаг принтинг 2005
Шифр: 32.973-018.2 У 71.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (12),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (36),
Бизнесийн Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Системийн шинжилгээ ба зохиомж

Зохиогч: Уянга С.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: Монгол ХУҮДС хэвлэх 2009
Шифр: 32.973-018.2/У-71.
Номын сан: Уншлаганд гарсан (2).

Системийн шинжилгээ ба зохиомж

Зохиогч: Уянга С.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2009
Шифр: 32.973-018.2 У 71.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).

Хичээлийн түвшний гарц үр дүнгийн тайлан боловсруулах систем.- Магистрын ажил: Е 524000

Зохиогч: Саранчимэг Н. -- МКС-Мэдээллийн системийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2013.-
Шифр: 32.973.26-018.2 С-33.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).СЭЗДС хамтарсан сургалт бүхий ангиудтай харилцах систем.- Магистрын ажил: Е 524000

Зохиогч: Энхзаяа Б. -- МКС-Мэдээллийн системийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2013.-
Шифр: 32.973.26-018.2 Э-66.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Системийн шаардлагын шинжилгээ Их, дээд сургуулийн сурах бичиг

Зохиогч: Уянга С.


Хэвлэлийн газар: УБ Бит пресс 2016
Шифр: 32.973-018.2я73 У 71.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (11),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (18),
Бизнесийн Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (3).

Олон замын тархалттай суваг дахь OFDM системийн тэсвэртэй тэмдэгтийн синхрончлолын арга: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.-

Зохиогч: Адъяабат Э.


Хэвлэлийн газар: УБ.:
Шифр: 32.973-018.2 А-29.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Соёлын өвийн бүртгэлийн системийг гурван хэмжээст загвараар өргөтгөх боломж Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил Е6130201

Зохиогч: Түмэндэлгэр Найдансүрэнгийн.


Хэвлэлийн газар: УБ 2018
Шифр: 32.973-018 Т-784.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Соёлын өвийн бүртгэлийн системийг гурван хэмжээст загвараар өргөтгөх боломж Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил Е6130201

Зохиогч: Түмэндэлгэр Найдансүрэнгийн.


Хэвлэлийн газар: УБ 2018
Шифр: 32.973-018 Т-784.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Олон замын тархалттай суваг дахь OFDM системийн тэсвэртэй тэмдэгтийн синхрончлолын арга: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.-

Зохиогч: Адъяабат Э.


Хэвлэлийн газар: УБ.:
Шифр: 32.973-018.2 А-29.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).