Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"компанийн засаглал"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Амгалан Боржоогийн.
  XZS
  Амарсанаа Б
  Анхцэцэг Энхбаярын
  Олон улсын санхүүгий...
Номын сангийн байршил
  Цахим номын сан
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хууль зүйн Сургууль
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
Материалын төрөл
  Цахим бакалаврын ажил
  Ном
  Цахим ном
  Цахим магистрын ажил
  Магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 8 бичлэг олдлоо.
|
Компанийн засаглалын ажилтан Монголын компаниудад өгөх зөвлөмж

Зохиогч: -- Олон улсын санхүүгийн корпораци


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 65.290-2 К 63.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (3).Сэтгэлийн өчил Бизнесийн амжилтын нууцаас

Зохиогч: Уэлч Ж., Бөрн Ж.А.


Хэвлэлийн газар: УБ 2007
Шифр: 65.290-2 У 68.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Компанийн засаглал, компанийн эрх зүйн тулгамдсан асуудал

Зохиогч: Амарсанаа Б.


Хэвлэлийн газар: УБ 2012
Шифр: 67.406 А 518.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (10),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Хууль зүйн Сургууль (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).

Арилжааны банкны засаглалыг үнэлэх нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: E340400

Зохиогч: Амгалан Боржоогийн.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2016.-
Шифр: 65.262.1 А-52.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний эрх зүйн байдал /Бакалаврын судалгааны ажил/ D042101

Зохиогч: Түвшинзаяа А. -- МУИС. ХЗС Хувийн эрх зүйн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2022
Шифр: 67.404(1) Т 733.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Компанийн санхүүгийн гүйцэтгэлд засаглалын үзүүлэх нөлөө Бизнесийн удирдлагын бакалаврын судалгааны ажил D041201

Зохиогч: Анхцэцэг Энхбаярын. -- МУИС. БС Санхүүгийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2022Other title: The impact of corporate Governance on the financial performance.
Шифр: 65.290-93 А 667.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Арилжааны банкны засаглалыг үнэлэх нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: E340400

Зохиогч: Амгалан Боржоогийн.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2016.-
Шифр: 65.262.1 А-52.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Компанийн засаглал, компанийн эрх зүйн тулгамдсан асуудал

Зохиогч: Амарсанаа Б.


Хэвлэлийн газар: УБ 2012
Шифр: 67.406 А 518.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).