Текст томруулах:    
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  SHUBUS
  ФЭС
  Чимэгбаяр Ч.
  Энхзул Н.
  Эрдэнэжаргал Дэрийла...
Номын сангийн байршил
  Цахим номын сан
  Эрдэм шинжилгээний фонд
Материалын төрөл
  Диссертаци
  Цахим диссертаци
  Цахим магистрын ажил
  Магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 19 бичлэг олдлоо.
|
Хангайн нурууны төв хэсгийн ургамалжилтыг зайнаас тандан судлал болон газарзүйн мэдээллийн систем ашиглан тодорхойлох нь Магистрын ажил: Е443600

Зохиогч: Одхүү Х. --


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 26.82+22.3 О-19.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Зайнаас тандан судлах аргаар усан сан бүхий газрын эргийн шугамыг зураглах аргазүйг боловсруулах Магистрын ажил: Е443600

Зохиогч: Чинзориг Д. --


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 26.82+22.3 Ч-63.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг зайнаас тандан судлах аргаар тодорхойлох Магистрын ажил: Е443600

Зохиогч: Энхбат С. --


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 26.82+26.23 Э-66.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Зайнаас тандан судлал болон газарзүйн мэдээллийн систем ашиглан хөрсний шугам тодорхойлох Магистрын ажил: Е443600

Зохиогч: Гандолжин Н. -- ФЭС


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 73+26.8 Г-21.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Онги голын сав газрын доройтлыг зайнаас тандан судлах аргаар тодорхойлох нь Магистрын ажил: Е441000

Зохиогч: Тунгалаг А. -- ФЭС


Хэвлэлийн газар: УБ 2009
Шифр: 26.82+22.3 Т-67.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Газарзүйн мэдээллийн системийн өгөгдлийн сан Магистрын ажил

Зохиогч: Эрдэнэзаяа Т.


Хэвлэлийн газар: УБ 2009
Шифр: 26.82 Э-73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ойн бүрхэвчийн төрөл, түүний өөрчлөлтөнд үзүүлэх түймрийн нөлөөг зайнаас тандан судлах аргаар тодорхойлох нь/ Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сум/.- Магистрын ажил: Е 441000

Зохиогч: Нандин-Эрдэнэ Г. -- ФЭС-Физик боловсролын тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ. 2013.-
Шифр: 26.82+43.4 Н-28.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Газрын тосны хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаанаас газрын бүрхэвчинд нөлөөлөх нөлөөллийг тодорхойлох.- Магистрын ажил: Е443600

Зохиогч: Батбаяр Б. -- ФЭС


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.-
Шифр: 26.82 Б-33.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Зайнаас тандан судлалын аргачлалыг геологийн зураглалд хэрэглэх нь: Дөш 50 зураглалын талбайн жишээн дээр: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил: Е441400.-

Зохиогч: Нэмэхбаяр Чинбатын. -- МУИС-ШУС Геологи геофизикийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2016.-
Шифр: 26.82 Н-89.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Агаарын бохирдлын зураглалын үр дүн: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е441000

Зохиогч: Энхзул Н.


Хэвлэлийн газар: 2016.-
Шифр: 26.23 Э-66.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Гадаргуугийн тоон загварын ерөнхийллийн асуудал: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е441000

Зохиогч: Чимэгбаяр Ч.


Хэвлэлийн газар: 2016.-
Шифр: 26.82 Ч-62.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Сансрын олон эх сурвалжийн мэдээгээр ойн мэдээллийн санг баяжуулах арга зүйн асуудалд Газарзүйн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг горилсон бүтээл F05320201

Зохиогч: Мөнх-эрдэнэ Алтангэрэлийн. -- МУИС. ШУС. БУС Газарзүйн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2019
Шифр: 43.4 М 816.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Сансрын олон эх сурвалжийн мэдээгээр ойн мэдээллийн санг баяжуулах арга зүйн асуудалд Газарзүйн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг горилсон бүтээл F05320201

Зохиогч: Мөнх-эрдэнэ Алтангэрэлийн. -- МУИС. ШУС. БУС Газарзүйн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2019
Шифр: 43.4 М 816.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Голын сав газар ба түүний геоморфологийн суурь хэмжигдэхүүнийг зайнаас тандан судлалын аргаар тооцоолох нь магистрын зэрэг горилсон бүтээл Е05210201

Зохиогч: Эрдэнэжаргал Дэрийлаагийн. -- МУИС. ХШУИС Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2022
Шифр: 26.82 Э 739.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хотын тэлэлтийн орон зайн ул мөрийг идэвхитэй тандан судлалын аргаар тодорхойлох судалгаа Газарзүйн ухааны магистрын зэрэг горилсон бүтээл E05320201

Зохиогч: Энхтамир Энхтүвшингийн. -- МУИС. ШУС. БУС Газарзүйн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2022
Шифр: 26.82 Э 661.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Голын сав газар ба түүний геоморфологийн суурь хэмжигдэхүүнийг зайнаас тандан судлалын аргаар тооцоолох нь магистрын зэрэг горилсон бүтээл Е05210201

Зохиогч: Эрдэнэжаргал Дэрийлаагийн. -- МУИС. ХШУИС Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2022
Шифр: 26.82 Э 739.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Хотын тэлэлтийн орон зайн ул мөрийг идэвхитэй тандан судлалын аргаар тодорхойлох судалгаа Газарзүйн ухааны магистрын зэрэг горилсон бүтээл E05320201

Зохиогч: Энхтамир Энхтүвшингийн. -- МУИС. ШУС. БУС Газарзүйн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2022
Шифр: 26.82 Э 661.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Агаарын бохирдлын зураглалын үр дүн: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е441000

Зохиогч: Энхзул Н.


Хэвлэлийн газар: 2016.-
Шифр: 26.23 Э-66.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Гадаргуугийн тоон загварын ерөнхийллийн асуудал: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е441000

Зохиогч: Чимэгбаяр Ч.


Хэвлэлийн газар: 2016.-
Шифр: 26.82 Ч-62.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).