Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"гидрогеологи"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Батсүх Н
  Жадамбаа Н
  Хишигсүрэн С., Манчу...
  Хөхөө П
  ШУТИС. ГУУС
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
Материалын төрөл
  Ном
  Цахим диссертаци
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 11 бичлэг олдлоо.
|
Манай эрдэмтэд Боть-10 Байгалийн ус, геологи орчны судалгаа

Зохиогч: Батсүх Н.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУТИС-ийн сурах бичиг,хэвлэлийн төв 2004
Шифр: 72+26.35 М 20.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Өрөмдмөл ба уурхайн худаг

Зохиогч: Цэвээнсүрэн П.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1974
Шифр: 33.17 Ц 92.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Сайншандын гидрогеологийн ай савын геофизик-гидрогеологийн нөхцөл

Зохиогч: Хөхөө П.


Хэвлэлийн газар: УБ 2008
Шифр: 26.35 Х 62.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Монголын геологи ба ашигт малтмал Б. 8 Гидрогеологи

Зохиогч: Жадамбаа Н.


Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2009
Шифр: 26.34(12)6.35 Ж 12.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Гидрогеологи

Зохиогч: Батсүх Н.


Хэвлэлийн газар: УБ 1999
Шифр: 26.35я73 Б 34.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Гидрогеологи, инженер геологи

Зохиогч: Алей М., Батсүх Н.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУТИС-ийн Сурах бичиг, хэвлэлийн төв 2004
Шифр: 26.3я73 А 45.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Уулархаг нутгийн олон жилийн цэвдгийн зураглалд загварчлалын аргыг хэрэглэх боломж /Тэрэлж, Налайх, УБ орчмын нутаг дэвсгэрийн жишээн дээр/. - Диссертаци:01.06.10.00

Зохиогч: Жамбалжав Я.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2009. -
Шифр: 26,36/1/ Ж-23.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Региональная гидрогеология и инженерная геология восточной Сибири


Хэвлэлийн газар: Новосибирск Наука 1978
Шифр: 26.35+26.3(253.5) Р-31.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Гидрогеологийн эрэл-хайгуулын судалгааны үндсэн үе шат, арга зүй, газрын доорх усны нөөцийн үнэлгээний аргачилсан гарын авлага

Зохиогч: Баттөмөр Р., Доржсүрэн Д.


Хэвлэлийн газар: УБ Алмаз пресс 2015
Шифр: 26.35я7 Б 34.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монголын геологи ба ашигт малтмал Б. 8 Гидрогеологи

Зохиогч: Жадамбаа Н.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.ss
Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2012
Шифр: 26.35 Ж 12.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ерөнхий геологи Их сургуулийн үндсэн сурах бичиг

Зохиогч: Хишигсүрэн С., Манчук Н. -- ШУТИС. ГУУС


Хэвлэлийн газар: УБ ШУТИС-ийн хэвлэх 2019
Шифр: 26.3я73 Х 377.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).