Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Гидрогеологи.

Зохиогч: Батсүх Н.
Гаралтын мэдээ: УБ.: 1999.Тооны мэдээ: 216.Шифр: 26.35я73 Б 34.Түлхүүр үг: геологи | гидрогеологи | газар доорхи ус
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ус судлал
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Хуулбарын тоо Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8028638 95657 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8028639 95658 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2020169 95655 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2020168 95656 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2020050 911651 Бэлэн

ЭШФ Т 20050, 20168, 20169; БУУТ 28638-28639

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424