Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"Бейсик хэл"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Баяр Л
  Гармаа Д
  Дашдорж Ж
  МУИС.Математик Компь...
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 4 бичлэг олдлоо.
|
Алгоритмчлал ба програмчлал 1

Зохиогч: Гармаа Д. -- МУИС.Математик Компьютерийн Сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2006
Шифр: 22.12 Г 26.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (2).

Алгоритмчлал ба программчлал

Зохиогч: Гармаа Д.


Хэвлэлийн газар: УБ Улаанбаатар таймс 1999
Шифр: 22.12 Г 26.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (7),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (63),
Эрдэм шинжилгээний фонд (10).


Шилжүүлэгдсэн (24).

16 битийн компьютерийн бейсик хэл

Зохиогч: Дашдорж Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1989
Шифр: 32.973я2 Д 39.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (30),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бейсик хэл өөрөө сурах бичиг

Зохиогч: Баяр Л.


Хэвлэлийн газар: УБ 1991
Шифр: 32.973 Б 38.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (26),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (20).