Текст томруулах:    
16 битийн компьютерийн бейсик хэл

Зохиогч: Дашдорж Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1989
Шифр: 32.973я2 Д 39.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (30),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (31).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: 16 битийн компьютерийн бейсик хэл
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807795 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807796 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807797 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807798 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807799 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807800 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807801 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807802 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807803 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807804 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807805 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807806 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807807 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807808 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807809 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807810 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807811 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807812 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807813 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807814 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807815 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807816 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807817 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807818 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807819 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807820 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807821 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807822 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807823 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
807824 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
107603 Бэлэн