Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'pb:Алмаз пресс'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Баатарбилэг А., Пүрэ...
  Лхагваа Г
  Нямдорж М
  Пүрэвжанцан А
  ХҮИС
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 11 бичлэг олдлоо.
|
Компьютерийн бүтэц зохион байгуулалт, ассемблер хэл

Зохиогч: Баатарбилэг А., Пүрэв Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ Алмаз пресс 2011
Шифр: 32.973-018.1 Б 11.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (15),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).

Мерчандайзинг Худалдааны талбайн төлөвлөлт, барааны өрөлт, барааны хязгаарлалт Тэргүүн дэвтэр

Зохиогч: Нарантуяа Д., ба бус. -- МУИС-ийн Худалдааны сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ Алмаз пресс 2013
Шифр: 65.422 Н-29.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (5).Дарвины бичнээс энергийн онол хүртэлх хүмүүний хувьсал

Зохиогч: Лхагваа Г.


Хэвлэлийн газар: УБ Алмаз пресс 2014
Шифр: 28.7 Л 87.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Гидрогеологийн эрэл-хайгуулын судалгааны үндсэн үе шат, арга зүй, газрын доорх усны нөөцийн үнэлгээний аргачилсан гарын авлага

Зохиогч: Баттөмөр Р., Доржсүрэн Д.


Хэвлэлийн газар: УБ Алмаз пресс 2015
Шифр: 26.35я7 Б 34.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Нийгмийн ажлын дадлагын арга зүй Нийгмийн ажлын багш, оюутан, дадлага удирдагч нарт

Зохиогч: Нямдорж М.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Хэвлэлийн газар: УБ "Алмаз пресс" хэвлэл 2016
Шифр: 60 Н 98.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Монголчуудын хэмжээ илэрхийлэл

Зохиогч: Пүрэвжанцан А.


Хэвлэлийн газар: УБ Алмаз пресс 2017
Шифр: 81.2Мон-3 П 915.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (1),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

ЛГБТИ-Хүний эрх Нийгмийн ажилтан, сэтгэлзүйч нарт зориулсан гарын авлага


Хэвлэлийн газар: УБ Алмаз пресс 2018
Шифр: 67.400.7(1) Л 49.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).ЛГБТИ-Хүний нөөц Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, байгууллагын удирдах ажилтанд зориулсан гарын авлага


Хэвлэлийн газар: УБ Алмаз пресс 2018
Шифр: 67.400.7(1) Л 49.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Мерчандайзинг Дэд дэвт.: Борлуулалт & категорийн удирдлага

Зохиогч: Нарантуяа Д., Ариунаа Ж. -- ХҮИС


Хэвлэлийн газар: УБ Алмаз пресс 2018
Шифр: 65.422 Н 294.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (5),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Амьтны гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн биохимийн үндэс

Зохиогч: Мягмарсүрэн Б., Дамдинсүрэн Л.


Хэвлэлийн газар: УБ Алмаз пресс 2019
Шифр: 36.81 М 985.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Монгол мэргэдийн мянган цэцлэл


Хэвлэлийн газар: УБ Алмаз пресс 2020
Шифр: 87.774(1) М 692.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (3),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).