Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"english language"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Abbs B.
  Cook V.
  Hendrickson R.
  Martin M.
  Underwood M.
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гадаад фонд
Материалын төрөл
  Ном
  CD, DVD
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 454 бичлэг олдлоо.
|
Hamlet

Зохиогч: Shakespeare W.


Хэвлэлийн газар: HONG KONG Longman 1977
Шифр: 81.2Eng/S-49.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Headway: Student's book: Elementary

Зохиогч: Soars L; John.


Хэвлэлийн газар: HONG KONG Oxford University Press 1994
Шифр: 81.2Eng/S-70.
Номын сан:
Гадаад фонд (19).Stylistic analysis

Зохиогч: Soshalskaya E.G; Prokhorova V.I.


Хэвлэлийн газар: Орос Татарское книжное издательство 1976
Шифр: 81.2Eng/S-73.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Analytical reading

Зохиогч: Sosnovskaya V.B.


Хэвлэлийн газар: Орос Татарское книжное издательство 1974
Шифр: 81.2Eng/S-73.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Guided composition exercises

Зохиогч: Spencer D.H.


Хэвлэлийн газар: Англи Longman 1975
Шифр: 81.2Eng/S-78.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Spelling for word mastery: 1


Хэвлэлийн газар: Америк Merrill publishing company 1984
Шифр: 81.2Eng/S-78.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Spelling for word mastery: 2


Хэвлэлийн газар: Америк Merrill publishing company 1984
Шифр: 81.2Eng/S-78.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Spelling for word mastery: 3


Хэвлэлийн газар: Америк Merrill publishing company 1984
Шифр: 81.2Eng/S-78.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Spelling for word mastery: 4


Хэвлэлийн газар: Америк Merrill publishing company 1984
Шифр: 81.2Eng/S-78.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Spelling for word mastery: 5


Хэвлэлийн газар: Америк Merrill publishing company 1984
Шифр: 81.2Eng/S-78.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Spelling for word mastery: 6


Хэвлэлийн газар: Америк Merrill publishing company 1984
Шифр: 81.2Eng/S-78.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Spelling for word mastery: 7


Хэвлэлийн газар: Америк Merrill publishing company 1984
Шифр: 81.2Eng/S-78.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).On course for first certificate: Students' book

Зохиогч: Sprenger J; Greenall S.


Хэвлэлийн газар: Англи Heinemann Educational Books 1984
Шифр: 81.2Eng/S-79.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).A Competency-Based Grammar:the ETC program:issues and answers

Зохиогч: Kirn.E.

Дахин хэвлэлт: 1ss
Хэвлэлийн газар: 1989
Шифр: 81.2Eng/K-47.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Written english for business: First level

Зохиогч: Stanton A.


Хэвлэлийн газар: HONG KONG Oxford University Press 1990
Шифр: 81.2Eng/S-81.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Guidelines for writers: Rhetoric, reader, handbook

Зохиогч: Stanford J.


Хэвлэлийн газар: Америк Mc Graw Hill/ Irwin 1993
Шифр: 81.2Eng/S-81.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Readings in linguistics: Aspects of the theory of grammar

Зохиогч: Starikova E.N; Rayevskaya N.N; Medvedeva L.M.


Хэвлэлийн газар: Орос 1984
Шифр: 81.2Eng/S-81.
Номын сан:
Гадаад фонд (4).Kidnapped: Longman structural readers. Stage 5

Зохиогч: Stevenson R.L.


Хэвлэлийн газар: HONG KONG Longman 1974
Шифр: 81.2Eng S-82.
Номын сан:
Гадаад фонд (6).Treasure Island: Longman structural readers. Stage 3

Зохиогч: Stevenson R.L.


Хэвлэлийн газар: HONG KONG Longman 1974
Шифр: 81.2Eng/S-82.
Номын сан:
Гадаад фонд (3).Tales from Arab history: Longman structural readers. Stage 3


Хэвлэлийн газар: HONG KONG Longman 1976
Шифр: 81.2Eng/T-17.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).