Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"улс төр"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Батмөнх Ж
  Батсайхан О
  Большаков В
  Волф Ж
  Манлайбаатар З., Өлз...
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хууль зүйн Сургууль
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 1600 бичлэг олдлоо.
|
Эрдэм шинжилгээний бичиг №8 (174)

Зохиогч: -- МУИС. Нийгмийн ухааны факультет


Хэвлэлийн газар: УБ 2001
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Монгол дахь иргэдийн улс төрийн оролцоо, өөрчлөлт

Зохиогч: Загджав Д.


Хэвлэлийн газар: УБ 2002
Шифр: 66.0(1) З-14.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (6),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).

Оюутны эрдэм шинжилгээний бичиг 2001-2002 он

Зохиогч: -- МУИС-ийн Буддын соёлын судалгааны төвийн дэргэдэх оюутны Номын хүрдэн клуб


Хэвлэлийн газар: УБ Бит сервис 2002
Шифр: 72 О-63.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (6).

Дэлхийн улс орнууд Монгол Ардын армийн улс төрийн газар


Хэвлэлийн газар: УБ 1972
Шифр: 65.5я2 Д 89.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).



Монголын нийгмийн хувь заяаны тулгамдсан асуудлууд №2


Хэвлэлийн газар: УБ 1997
Шифр: 66.3(1) М 69.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (22).

Тулхтай хөгжил-Монголын ирээдүй

Зохиогч: Дагвадорж Д.


Хэвлэлийн газар: УБ 2002
Шифр: 60.55(1) Д 15.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Феодализмаас социализмд

Зохиогч: Цэдэнбал Ю.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1961
Шифр: 66.61(1) Ц 94.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).



Өрнө дорнын мэргэдийн нийгэм-улс төрийн онол, сургаал Дэд, гутгаар дэвтэр

Зохиогч: Юндэндорж А.Лха., Атар Ю.Лха.


Хэвлэлийн газар: Хөх хот 2003
Шифр: 66.1(0) Ю 50.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (1),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (12),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Хууль зүйн Сургууль (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (11).

Аж төрөх ёс сэтгэх ёс

Зохиогч: Новиков А.И.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1984
Шифр: 66.3(2)6 Н 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).



Глобальчлал, Монгол улсын хөгжил Эрдэм шинжилгээний бага хурал


Хэвлэлийн газар: УБ Интерпресс 2002
Шифр: 66.0(1) Г 46.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).



Нам анги залуучууд

Зохиогч: Чунагсүрэн Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1976
Шифр: 66.75(1) Ч 90.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).



Монгол хийгээд Евроазийн дипломат шастир Б. 1

Зохиогч: Бор Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ 2001
Шифр: 66.4(1) Б 600.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (12),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (5),
Хууль зүйн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (7).

Чин зүтгэлт гүн Хайсан

Зохиогч: Болдбаатар Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2002
Шифр: 66.61(1)8Г Б 54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (7).

Да лам Цэрэнчимэд


Хэвлэлийн газар: УБ 2002
Шифр: 66.61(1)8Г Ц 96.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Дэлхийн улс төрийн зургийн бүрэлдэлтийн түүх, орчин үе

Зохиогч: Баянтөр М., Жамсансүрэн Н. -- МУИС. Газарзүй-Геологийн факультет


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2002
Шифр: 66.0я6 Б 380.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (29),
Бизнесийн Сургууль (10),
БЭЛАС, ЭБ Төв (10),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (4),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (4),
Хууль зүйн Сургууль (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (33).

Улс төрийн аж ахуйн ухаан Хуучин Монгол бичгээр

Зохиогч: Жен; Ру Жин.

Дахин хэвлэлт: 1ss
Хэвлэлийн газар: Өвөр Монгол Сурган хүмүүжлийн хэвлэлийн хороо 1993
Шифр: 66 Өвөр Ж 51.
Номын сан:
Шилжүүлэгдсэн (1).

Үйлдвэрчний эвлэлийн идэвхтнүүдэд тусламж


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1963
Шифр: 66.72(1) Ү 765.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).



Социалист аж төрөх ёс эрүүл ахуй

Зохиогч: Доржжадамба Ш; Санжхүү З.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1981
Шифр: 66.3(1)6 Д 54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).



Бүх холбоотын эв хамт (болвшевик) намын 18-р их хурал дээр тавьсан тайлан илтгэл

Зохиогч: Сталин И.


Хэвлэлийн газар: УБ 1939
Шифр: 66.31(2)2 С 66.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (1).

И.М.Молтовоос олон улс хоорондын байдлын тухай илтгэсэн ба ярьсан зүйлүүд


Хэвлэлийн газар: УБ 1941
Шифр: 66.61(2)8 М 79.
Номын сан:
Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим (1).