Текст томруулах:    
Монголын тусгаар тогтнол ба Хятад, Орос, Монгол гурван улсын 1915 оны Хиагтын гэрээ (1911-1916) Судалгааны бүтээл

Зохиогч: Батсайхан О. -- МУ-ын ШУА-ийн Түүхийн хүрээлэн. ШУА-ийн Олон улс судлалын хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2002
Шифр: 66.4(1) Б 340.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (11),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (4),
Хууль зүйн Сургууль (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (12).

Бэлэн (25).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монголын тусгаар тогтнол ба Хятад, Орос, Монгол гурван улсын 1915 оны Хиагтын гэрээ (1911-1916)
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5029852 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5029853 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5029854 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5029856 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5029858 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5029860 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-14 09:32:02
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5029861 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5029306 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5029308 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5029309 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5029311 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5029312 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5029855 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5029857 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5029859 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-23 10:12:54
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5029307 In transit from Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2022-01-14 13:05:48
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5029310 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5067848 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-25 13:04:06
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5067849 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-25 13:04:04
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5067850 In transit from Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2022-01-14 13:05:57
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5067851 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-25 13:03:59
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5067852 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-25 13:03:56
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5067853 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-25 13:03:54
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5067854 In transit from Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2022-01-14 13:05:54
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5067855 In transit from Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2022-01-14 13:05:51
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5067856 In transit from Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2022-01-14 13:05:59
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
83944 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
83945 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
83947 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
83948 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
937774 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
937775 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
937776 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
937777 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
937778 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014401 Уншлаганд гарсан 2022-04-28
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014402 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014403 Бэлэн