Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"математик"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ёндон Н
  Дэнзэн С
  МУИС. МКС, Математик...
  Туваан Ш
  Шагдар Д
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Лавлагааны фонд
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 666 бичлэг олдлоо.
|
Тоон шинжилгээний арга

Зохиогч: Доржнаран П.


Хэвлэлийн газар: УБ Урлах эрдэм 2001
Шифр: 22.12 Д 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (15),
Бизнесийн Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Тооцон бодох математикийн практикум 2-р хэсэг

Зохиогч: Ринчинбазар Р., Цогчулуун Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ УЦУАУЕГ-ын фото офсет хэвлэл 1986
Шифр: 22.19 Р 51.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (53),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (25).

Тооцон бодох математикийн практикум 1-р хэсэг

Зохиогч: Жанлав Т; Р.Хатанбаатар, Р.Ринчинбазар.


Хэвлэлийн газар: УБ УЦУАУЕГ-ын фото офсет хэвлэл 1985
Шифр: 22.19 Ж 27.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (47),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (25).

Худалдааны эдийн засаг математикийн загвар


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1989
Шифр: 65.9(1)421 Х 66.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Математик анализын лекцүүд 4 Огторгуй

Зохиогч: Баясгалан Ц., Хадхүү Л.


Хэвлэлийн газар: УБ 1989
Шифр: 22.16 Б 38.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (11),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (15),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Туршилтын үр дүнг боловсруулах математик аргууд

Зохиогч: Бэгзжав П., Ринчинбазар Р.


Хэвлэлийн газар: УБ БОХУХ 1989
Шифр: 22.1 Б 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (2),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (18),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (13).

Функцийн график дүрслэл Аргачилсан зааварчлага

Зохиогч: Лхамсүрэн Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ БОХЯ-ны офсет хэвлэл 1989
Шифр: 22.161.5 Л 87.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (63),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (30).

Математик физикийн тэгшитгэлийн семинарын зөвлөмж II хэсэг

Зохиогч: Ринчинбазар Р., Өвгөн Л.


Хэвлэлийн газар: УБ УЦУАУЕГ-ын хэвлэх 1985
Шифр: 22.161.6 Р 51.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (20),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (90),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (18).

Математик 5-р анги


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1982
Шифр: 22.1 М 29.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1).Математикийн түгээмэл нэр томъёоны Орос-Монгол товч толь


Хэвлэлийн газар: УБ The Benjamin/Cumming Publishing Company 1990
Шифр: 22.1я2 М 27.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (27),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (15).

Магадлалын онол, математик статистик

Зохиогч: Бямбажав Д.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 1999
Шифр: 22.172 Б 98.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (30),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (49),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (4).

Математик анализын лекцийн гарын авлага Бодит тоо ба элемент-Р функцууд

Зохиогч: Баясгалан Ц., Ганбаатар А.


Хэвлэлийн газар: УБ 1989
Шифр: 22.16 Б 38.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (24),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (10).

Математик анализын лекцийн зөвлөмж II Функцийн хязгаар ба тасралтгүй чанар

Зохиогч: Баясгалан Ц., Хадхүү Л.


Хэвлэлийн газар: УБ 1988
Шифр: 22.16 Б 38.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (1),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (13),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (9).

Математик анализын лекцүүд III

Зохиогч: Баясгалан Ц., Хадхүү Л.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-н хэвлэх 1989
Шифр: 22.16 Б 38.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (10).

Аналитик геометр

Зохиогч: Доёд У.


Хэвлэлийн газар: УБ Улаанбаатар таймс 1990
Шифр: 22.151.5 Д 45.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (19),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Магадлалын онол математик статистикийн гарын авлага

Зохиогч: Базарсад Я., Энхбат Р.


Хэвлэлийн газар: УБ Өвөр Монголын их сургуулийн хэвлэлийн хороо 1994
Шифр: 22.17я2 Б 16.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).

Дээд математикийн бодлогын хураамж

Зохиогч: Я.Базарсад, Д.Цоодол, Ө.Цэрэн, Л.Өвгөн, Р.Энхбат.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУМТ-ийн хэвлэл 1995
Шифр: 22.11я73 Д 96.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (11),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Математикийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл 1

Зохиогч: Дорж Ло.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУАХ 1982
Шифр: 72.1 М 29.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Удирдлагын ерөнхий онол математик загварчлал

Зохиогч: Нарандэлгэр Н.


Хэвлэлийн газар: УБ 1996
Шифр: 65.9(1)21 Н 29.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (8).

Эрдэм шинжилгээний бичиг №1.2(100)

Зохиогч: -- МУИС


Хэвлэлийн газар: УБ 1989
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).