Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"математик"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ёндон Н
  Дэнзэн С
  МУИС. МКС, Математик...
  Туваан Ш
  Шагдар Д
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Лавлагааны фонд
  Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 841 бичлэг олдлоо.
|
Тоон шинжилгээний арга

Зохиогч: Доржнаран П.


Гаралтын мэдээ УБ Урлах эрдэм 2001
Шифр: 22.12 Д 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (15),
Бизнесийн Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Тооцон бодох математикийн практикум 2-р хэсэг

Зохиогч: Ринчинбазар Р., Цогчулуун Ц.


Гаралтын мэдээ УБ УЦУАУЕГ-ын фото офсет хэвлэл 1986
Шифр: 22.19 Р 51.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (53),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (25).

Тооцон бодох математикийн практикум 1-р хэсэг

Зохиогч: Жанлав Т; Р.Хатанбаатар, Р.Ринчинбазар.


Гаралтын мэдээ УБ УЦУАУЕГ-ын фото офсет хэвлэл 1985
Шифр: 22.19 Ж 27.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (47),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (25).

Худалдааны эдийн засаг математикийн загвар


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1989
Шифр: 65.9(1)421 Х 66.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Математик анализын лекцүүд 4 Огторгуй

Зохиогч: Баясгалан Ц., Хадхүү Л.


Гаралтын мэдээ УБ 1989
Шифр: 22.16 Б 38.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (11),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (15),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Туршилтын үр дүнг боловсруулах математик аргууд

Зохиогч: Бэгзжав П., Ринчинбазар Р.


Гаралтын мэдээ УБ БОХУХ 1989
Шифр: 22.1 Б 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (2),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (18),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (13).

Функцийн график дүрслэл Аргачилсан зааварчлага

Зохиогч: Лхамсүрэн Ц.


Гаралтын мэдээ УБ БОХЯ-ны офсет хэвлэл 1989
Шифр: 22.161.5 Л 87.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (63),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (30).

Математик физикийн тэгшитгэлийн семинарын зөвлөмж II хэсэг

Зохиогч: Ринчинбазар Р., Өвгөн Л.


Гаралтын мэдээ УБ УЦУАУЕГ-ын Фото офсет хэвлэл 1985
Шифр: 22.311я7 Р 518.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (20),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (90),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (18).

Математик 5-р анги


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1982
Шифр: 22.1 М 29.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1).Математикийн түгээмэл нэр томъёоны Орос-Монгол товч толь


Гаралтын мэдээ УБ The Benjamin/Cumming Publishing Company 1990
Шифр: 22.1я2 М 27.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (27),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (15).

Магадлалын онол, математик статистик

Зохиогч: Бямбажав Д.


Гаралтын мэдээ УБ Адмон 1999
Шифр: 22.172я73 Б 984.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (31),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (46),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (7).

Математик анализын лекцийн гарын авлага Бодит тоо ба элемент-Р функцууд

Зохиогч: Баясгалан Ц., Ганбаатар А.


Гаралтын мэдээ УБ 1989
Шифр: 22.16 Б 38.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (24),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (10).

Математик анализын лекцийн зөвлөмж II Функцийн хязгаар ба тасралтгүй чанар

Зохиогч: Баясгалан Ц., Хадхүү Л.


Гаралтын мэдээ УБ 1988
Шифр: 22.16 Б 38.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (1),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (13),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (9).

Математик анализын лекцүүд III

Зохиогч: Баясгалан Ц., Хадхүү Л.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-н хэвлэх 1989
Шифр: 22.16 Б 38.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (10).

Аналитик геометр

Зохиогч: Доёд У.


Гаралтын мэдээ УБ Улаанбаатар таймс 1990
Шифр: 22.151.5 Д 45.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (5),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (19),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Магадлалын онол математик статистикийн гарын авлага

Зохиогч: Базарсад Я., Энхбат Р.


Гаралтын мэдээ УБ Өвөр Монголын их сургуулийн хэвлэлийн хороо 1994
Шифр: 22.17я2 Б 16.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Дээд математикийн бодлогын хураамж

Зохиогч: Я.Базарсад, Д.Цоодол, Ө.Цэрэн, Л.Өвгөн, Р.Энхбат.


Гаралтын мэдээ УБ ШУМТ-ийн хэвлэл 1995
Шифр: 22.11я73 Д 96.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Математикийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл 1

Зохиогч: Дорж Ло.


Гаралтын мэдээ УБ ШУАХ 1982
Шифр: 72.1 М 29.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Удирдлагын ерөнхий онол математик загварчлал

Зохиогч: Нарандэлгэр Н.


Гаралтын мэдээ УБ 1996
Шифр: 65.9(1)21 Н 29.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (8).

Эрдэм шинжилгээний бичиг №1.2(100)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС


Гаралтын мэдээ УБ 1989
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).