Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"математик"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ёндон Н
  Дэнзэн С
  МУИС. МКС, Математик...
  Туваан Ш
  Шагдар Д
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Лавлагааны фонд
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 666 бичлэг олдлоо.
|
Логарифм шугам

Зохиогч: Дамдинжав Н.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1967
Шифр: 32.974 Д 27.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Геометрийн бодлогын хураамж дунд сургуулийн 9-10-р ангид үзнэ

Зохиогч: Амарсанаа Ц; Эрдэнэчимэг Ц.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1964
Шифр: 22.1 я 72 А 51.
Номын сан: Уншлаганд гарсан (1).

Унгарын математикийн олимпиадын бодлого 1894-1932

Зохиогч: Кюршак И; Нейком М.Д; Хайош Д; Шурани Я.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1983
Шифр: 22.1 У 36.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Математикийн олимпиадуудын бодлогууд

Зохиогч: Бабинская И. Л.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1981
Шифр: 22.1 Б 11.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Математикийн улсын олимпиадад бэлтгэгчдэд тусламж 3-р дэвтэр


Хэвлэлийн газар: УБ 1969
Шифр: 22.1я2 М 29.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Математикийн улсын олимпиадад бэлтгэгчдэд тусламж 2-р дэвтэр


Хэвлэлийн газар: УБ 1966
Шифр: 22.1я2 М 29.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Магадлалын онол математик статистикийн бодлогын хураамж

Зохиогч: Базарсад Я.


Хэвлэлийн газар: УБ 2006
Шифр: 22.17я2 Б 16.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Бизнесийн Сургууль (27),
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль (1).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (3).

Эдийн засгийн математик

Зохиогч: Баянжаргал Д.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: УБ МУИС 2006
Шифр: 65.9(1)21 Б 38.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Бизнесийн Сургууль (25).Эдийн засгийн математик

Зохиогч: Энхбат Р; Өвгөн Л; Цоодол Д.


Хэвлэлийн газар: Монгол 2006
Шифр: 65.9(1)21/Э-66.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (20).Эдийн засгийн математик

Зохиогч: Баянжаргал Д.


Хэвлэлийн газар: Монгол 2004
Шифр: 65.9(1)21/Б-38.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (30).Элементар математикийн бодлого дараалал, комбинаторик хязгаар

Зохиогч: Гельфанд С; Гервер М.Л; Кириллов А.А; Константинов Н.Н; Кушниренко А.Г.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1978
Шифр: 22.1 я 72 Э 43.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Математикийн бодлого VIII-X ангийн сурагчдад зориулав

Зохиогч: Буянхүү Д.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1973
Шифр: 22.1 я72 Б 81.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Математик анализын семинарийн хичээлийн зөвлөмж №1 функцийн хязгаар, нэг хувьсагчийн функцийн дифференциал тоолол

Зохиогч: Лхамсүрэн Ц; Намжилдорж С.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 1983
Шифр: 22.16я73 Л 87.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (23),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Математик анализын семинарын хичээлийн гарын авлага №3 тоон цуваа, функцийн цуваа, параметраас хамаарсан интеграл

Зохиогч: Шагдар Л; Баасанжав М.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 1983
Шифр: 22.16 я73 Ш 15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Математикийн хялбарчилсан лекц №8

Зохиогч: Барсов А.С; Вентцель Е.С.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1971
Шифр: 22.18 Б 31.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Тэгшитгэл ба тэнцэл биш

Зохиогч: Мекей А.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1979
Шифр: 22.141 М 40.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Аналитик геометрийн хичээлийн семинарын зөвлөмж


Хэвлэлийн газар: УБ УЦУАУЕГ-ын фото офсет хэвлэл 1983
Шифр: 22.151.5я73 А 59.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (23),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (25).

9 ангийн алгебр ба анализын эхлэл хичээлийн сургалтын материал Бие даан хийх ажил ба хяналтын ажил

Зохиогч: Ивлев Б. М; Крысин А. Я; Муравин К. С; Руденко В. Н.


Хэвлэлийн газар: УБ 1981
Шифр: 22.1.я72 Е 71.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Тооны ухааны хялбарчилсан лекц 6


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1965
Шифр: 22.11 Т 51.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Тооны ухааны хялбарчилсан лекцүүд Дунд сургуулийн багш сурагчдад зориулав 4


Хэвлэлийн газар: УБ ГЯХ 1963
Шифр: 22.11я72 Т 512.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).