Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"бодлого"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Амаржаргал Н
  Арваазана Г
  Батбаяр Ж
  Ж.Байгалмаа
  Ц.Эрдэнэцэцэг
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Нийгмийн ухааны ГНОФ
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 1118 бичлэг олдлоо.
|
Энх тайвны хүч ялагдашгүй

Зохиогч: Ширэндэв Б.


Гаралтын мэдээ УБ 1951
Шифр: 66.4(0) Ш 64.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).МАХН дэлхийн коммунист хөдөлгөөнтэй холбоо тогтоож хөгжүүлсэн нь 1920-1940

Зохиогч: Дамдинсүрэн С.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1971
Шифр: 66.61(1)7 Д 27.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Органик химийн бодлогын хураамж

Зохиогч: Бямбагар Б.


Гаралтын мэдээ УБ 1998
Шифр: 24.2 Б 98.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (44),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Санхүүгийн бодлого Судалгаа, дүгнэлт

Зохиогч: Цэрэнпил Д.


Гаралтын мэдээ УБ Сүхбаатарын туг 1999
Шифр: 65.9(1)26 Ц 96.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (11),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (13).

Санхүүгийн менежмент бодлогын хураамж

Зохиогч: Бат-Өлзий Ж.


Гаралтын мэдээ УБ Интерпресс 2000
Шифр: 65.9(1)26 Б 33.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (5).

Социализм байгуулж дуусгах үе дэх МАХН-ын нийгмийн бодлогын зарим асуудал

Зохиогч: Жамъянжав Т.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1979
Шифр: 66.61(1)2 Ж 23.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн засаглал-XX зуунд


Гаралтын мэдээ УБ Бемби сан 2001
Шифр: 66.4(7АНУ ) А 531.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).МАХН-ын боловсон хүчний бодлогын зарим чухал асуудал

Зохиогч: Батсайхан Д.


Гаралтын мэдээ УБ 1983
Шифр: 66.61(1)3 Б 34.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Барилгын эдийн засгийн бодлогын хураамж

Зохиогч: Хаймчиг Б. ба бус; Цэнд-Аюуш Л; Рэнцэндорж З.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1975
Шифр: 65.9(1)31 Х 166.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэрхийг давсан долоон жил

Зохиогч: Чехович А.


Гаралтын мэдээ УБ 1976
Шифр: 66.4(4 Поль) Ч 56.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Шугаман алгебр ба аналитик геометрийн үндэс

Зохиогч: Дэнсмаа М.

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ 2009
Шифр: 22.143я73 Д 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (11),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).

Уншлаганд гарсан (2).
Шилжүүлэгдсэн (4).

Банк санхүүгийн үндэс

Зохиогч: Мөнхдулам Д., Балж Г.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ Аригү график 1998
Шифр: 65.9(1)26 М 91.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Ерөнхий физикийн бодлогын хураамж

Зохиогч: Иродов И.Е; И.В.Савельев, О.И.Замша.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС - ийн ФЭС


Гаралтын мэдээ УБ 2000
Шифр: 22.3 И 83.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (12),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (72),
Эрдэм шинжилгээний фонд (9).

Уншлаганд гарсан (2).
Шилжүүлэгдсэн (16).

Мөнгө зээлийн бодлогын онолын үндэс Б.1: Мөнгө, мөнгөний үүсэл хөгжил

Зохиогч: Оюун Л., Цэвээн Ц.


Гаралтын мэдээ УБ Голден ай 2005
Шифр: 65.262 О-63.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (10),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (5),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (9).

Мөнгө зээлийн бодлогын онолын үндэс Б.2: Монетари онол ба төв банкны мөнгө-зээлийн бодлого

Зохиогч: Оюун Л., Цэрэнпил Д.


Гаралтын мэдээ УБ Голден ай 2005
Шифр: 65.262 О-63.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (15),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (6),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (10).

Мөнгө зээлийн бодлогын онолын үндэс Б.3: Кейнсын онол ба мөнгө-зээлийн бодлого

Зохиогч: Оюун Л., Цэрэнпил Д.


Гаралтын мэдээ УБ Голден ай 2005
Шифр: 65.262 О-63.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (15),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (16).

Монгол судлал Эрдэм шинжилгээний бичиг: Б.10 (31)


Гаралтын мэдээ УБ 2000
Шифр: 72+66.4 М 692.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Ерөнхий физикийн бодлогын хураамж

Зохиогч: Волькенштейн В.С.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2006
Шифр: 22.3 В 11.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (17),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (60),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Макро эдийн засгийн ухаан

Зохиогч: Болдбаатар Д.


Гаралтын мэдээ УБ Адмон 2006
Шифр: 65.012.2 Б 547.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Социологийн ажилбар Тест, хүснэгт, даалгавар, бодлого

Зохиогч: Руденко Р. И.


Гаралтын мэдээ УБ PRO LINE 2006
Шифр: 60.5 Р 83.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (2),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Хууль зүйн Сургууль (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (13).