Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"байгаль хамгаалал"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Банзрагч Д
  Никитин Д.П
  Примак Б.Ричард, Д.Б...
  Ундрам Г
  Шагдар Ш
Номын сангийн байршил
  БЭЛАС, ЭБ Төв
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гэрээр ном олгох фонд
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 335 бичлэг олдлоо.
|
Монголчуудын байгаль хамгаалах ёс заншил, уламжлалаас


Хэвлэлийн газар: УБ Жинст Харгиа 2001
Шифр: 20(1) М 69.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (8),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (19),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).БНМАУ-ын биологийн нөөц баялгийг хамгаалах асуудал

Зохиогч: -- Монголын эрдэм дэлгэрүүлэх нийгэмлэг


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1987
Шифр: 44.9 Б 823.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монгол орны ургамлын баялгийг зохистой ашиглах хамгаалах зарим үндэс

Зохиогч: Гал Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1988
Шифр: 28.588 Г 19.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).БНМАУ-ын байгаль хамгаалах хууль зүйн асуулт хариулт

Зохиогч: Зундуй Д.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1986
Шифр: 67.407(1) З-82.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Хууль зүйн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Байгаль орчны асуудлаархи монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын конвенц

Зохиогч: -- МУ-ын байгаль орчны яам


Хэвлэлийн газар: УБ 1998
Шифр: 66.4(0) Б 17.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Экологи-тогтвортой хөгжил: Ой Дугаар-3


Хэвлэлийн газар: УБ ЕНКО 1998
Шифр: 20.18 Э 38.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Экологийн танин мэдэхүйн үндэс

Зохиогч: Шагдарсүрэн О.


Хэвлэлийн газар: УБ Хурх 1999
Шифр: 28.08 Ш 15.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (22),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Монголын байгалийн газар зүй

Зохиогч: Шагдар Ш.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУХ 1998
Шифр: 20.1я6 Ш 15.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Гадаадын ажилчдад зориулсан байгал орчны гарын авлага


Хэвлэлийн газар: УБ 2005
Шифр: 20.1я2 Г 23.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Уур амьсгалын тухай надад ярьж өгөөч

Зохиогч: Жакус Г.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2009
Шифр: 26.237 Ж 20.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Шим мандлын нөөц газруудын тухай надад ярьж өгөөч

Зохиогч: Сурд К.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2005
Шифр: 26.82+20.18 С 74.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Байгаль орчны чиглэлээр байгуулсан засгийн газар яамд байгууллага хоорондын гэрээ хэлэлцээр


Хэвлэлийн газар: УБ 1998
Шифр: 20.1 Б 17.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Ой ба ангийн баялгийг эрүүгийн эрхээр хамгаалах асуудал

Зохиогч: Батсүх Т.


Хэвлэлийн газар: УБ 1975
Шифр: 67.99(1)5 Б 34.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Байгаль хамгаалал экологийн эрх зүй

Зохиогч: Оюунчимэг Т.


Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо 2005
Шифр: 67.407 О-63.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).О.Намнандорж Б.3

Зохиогч: Намнандорж О.


Хэвлэлийн газар: УБ Бемби сан 2005
Шифр: 26.89(1)г Н 26.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).О.Намнандорж

Зохиогч: Намнандорж О.


Хэвлэлийн газар: УБ Бемби сан 2005
Шифр: 26.89(1)г Н 26.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Монгол орны байгаль хамгаалал

Зохиогч: Самъяа Р., Мюленберг М.


Хэвлэлийн газар: УБ Мөнхийн үсэг 2006
Шифр: 20.1(1) С 26.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (8),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (19),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (7).

Хялбаршуулсан экологи

Зохиогч: Мөнхбаяр Х., Мөнхбаатар М.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2006
Шифр: 20.1 М 81.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (10),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Дэлхийн өвийн тухай надад ярьж өгөөч

Зохиогч: Лопез Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2009
Шифр: 20.1+28.088 Л 76.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Монгол орноор жуулчлах тавин зам Монголын аялал жуулчлалын газар зүй

Зохиогч: Шагдар Ш.


Хэвлэлийн газар: УБ СААЗИ 1995
Шифр: 26.8г(1) Ш 15.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (13),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (7).