Монголын байгалийн газар зүй

Зохиогч: Шагдар Ш.


Гаралтын мэдээ: УБ ШУХ 1998

Шифр: 20.1я6 Ш 15.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (5).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монголын байгалийн газар зүй
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8010767 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8010768 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8010769 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1011379 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1011380 Бэлэн