Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"байгаль хамгаалал"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Банзрагч Д
  Никитин Д.П
  Примак Б.Ричард, Д.Б...
  Ундрам Г
  Шагдар Ш
Номын сангийн байршил
  БЭЛАС, ЭБ Төв
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гэрээр ном олгох фонд
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 335 бичлэг олдлоо.
|
Эрдэмтэд хариулж байна


Хэвлэлийн газар: УБ Засгийн газар 1990
Шифр: 66.3(1) Э 73.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ус, цаг уур,орчны шинжилгээний ажлын заавар ШЗ.VIII.01.2001 Цаг уурын аюултай үзэгдлийн мэдээ солилцооны

Зохиогч: -- Монгол улсын байгаль орчны яамны ус цаг уур орчны алба


Хэвлэлийн газар: УБ Орчлон 2001
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Ус, цаг уур,орчны шинжилгээний ажлын заавар ШЗ.III:00 Ус судлал

Зохиогч: -- Монгол улсын байгаль орчны яамны ус цаг уур орчны алба


Хэвлэлийн газар: УБ Орчлон 2000
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ус, цаг уурын ажиглалтын заавар XXXIX дэвтэр Хөрсний агро-ус зүйн шинж чанарыг тодорхойлох заавар

Зохиогч: -- Монгол улсын байгаль орчны яамны ус цаг уур орчны алба


Хэвлэлийн газар: УБ Орчлон 1998
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ус цаг уурын албаны заавар XXXIV дэвтэр Радиозондын тайлан материалд боловсруулалтын ба шүүмж шалгалт хийх заавар


Хэвлэлийн газар: УБ Фото офсет 1979
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ус цаг уурын албаны заавар II дэвтэр Агаарын тээвэрийн цаг агаарын мэдээгээр үйлчлэх заавар


Хэвлэлийн газар: УБ Фото офсет 1977
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ус цаг уурын албаны заавар IV дэвтэр Ус, цаг агаарын аюултай ба онц аюултай үзэгдлийн мэдээлэл

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: УБ Фото офсет 1985
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Эрдэнэт-үйлдвэр ХХК-ийн үйлдвэрийн бүсийн хүрээлэн буй орчны бохирдолыг үнэлэх судалгаа Магистрын ажил

Зохиогч: Баялаг С. -- ХХИС-Ерөнхий, аналитик химийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2012
Шифр: 20.18 Б-37.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ардын байгаль хамгаалах арга зүй

Зохиогч: Цэрэндорж С; Б.Цэнддоо, Д.Намсан.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2006
Шифр: 28.088 Ц 96.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Ойт-хээр, хээр, говийн бүсийн алтны уурхайн нөхөн сэргээлтийн харьцуулсан судалгаа Магистрын ажил: Е440700

Зохиогч: Очмаа Б.


Хэвлэлийн газар: УБ 2012
Шифр: 28с+20.18 О-59.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монголын орчин цагийн экологийн эрх зүй

Зохиогч: Амархүү О.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2004
Шифр: 67.407(1) А 51.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Байгаль орчины стратеги үнэлгээ хийх арга зүйг боловсруулах нь /Хар нуур-Ховд голын сав газрын усны нөөцийн жишээн дээр/ Магистрын ажил

Зохиогч: Цэрэнсодном Н. -- ГГС-Цаг уур, ус судлалын тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 20.18+26.233 Ц-96.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ойн нөхөрлөлийг институцийн хандлагаар судлах нь Магистрын ажил

Зохиогч: Цэлмэгсайхан Л. -- НШУС-Социологи-нийгмийн ажлын тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 43 Ц-94.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Байгаль орчны өнцгөөс орон нутгийн түүхийг эргэн харахуй Магистрын ажил

Зохиогч: Мөнхбаясгалан Ц. -- НШУС-Нийгэм-соёлын антропологийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 20.18(1-М10)+63.3(1-М10) М-81.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Киотогийн протокол ба Монгол улс Магистрын ажил

Зохиогч: Төвшин Б. --


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 20.1/0/ Т-56.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Монгол орны цөлжилтийн эсрэг Засгийн газрын үйл ажиллагаа ба олон улсын хамтын ажиллагаа Магистрын ажил

Зохиогч: Хонгорзул С. --


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 20.1/1/ Х-45.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хүрээлэн буй орчны эрх зүй дэх усны асуудал Магистрын ажил

Зохиогч: Бадамцэцэг Д. --


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 20.1/1/ Б-15.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Япончуудын байгальдаа хандах хандлага, өөрчлөлт/ Байгалийн бохирдлоос үүдсэн өвчний жишээгээр/ Магистын ажил

Зохиогч: Баярмаа Г. -- ГХСС-Япон судлалын тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2011
Шифр: 20.18/5Япон/ Б-38.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хүн ба байгалийн шүтэлцээний тухай Монголчуудын уламжлалт сургаал ба орчин үе Магистрын ажил: Е221800

Зохиогч: Нямаа У.


Хэвлэлийн газар: УБ 2010
Шифр: 20.1+63.5/1/ Н-98.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Байгалийн нөөцийн бүртгэл Магистрын ажил: Е341400

Зохиогч: Дэжидмаа Ж. -- ЭЗС-Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2010
Шифр: 20.18 Д-86.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).