Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"алгебр"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ёндон Н
  Дэнсмаа М
  Л.Өвгөн, Р.Ринчинба...
  Ф.Ноллау, К.Феттерс ...
  Шагдар Д
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
  Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 119 бичлэг олдлоо.
|
Ассоциатив цагирагийн радикал ангийн зарим асуудал Магистрын дипломын ажил: Е460100

Зохиогч: Хулан Т.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС


Гаралтын мэдээ УБ 2008
Шифр: 22.144 Х 681.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Өргөтгөсөн урвуу матриц, шугаман тэгшитгэлийн системийг алдаагүй бодох Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Итгэл Р.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС Хэрэглээний математикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2004
Шифр: 22.14 И 923.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Олонлогийн системийн Рамсейн чанарууд Математикийн ухааны магистрын зэрэг горилох бүтээл

Зохиогч: Батбаясгалан Б.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС Хэрэглээний математикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2004
Шифр: 22.132 Б 332.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Темперли-Либийн алгебр дээрх С 2n ба D2n бүлгийн үйлчлэл, үйлчлэлээр инвариант хэсэг Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Батбилэг М.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС. БУС Математикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2004
Шифр: 22.14 Б 332.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Артины алгебрийн дүрслэл Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Ууганбаяр З.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС. БУС Математикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2003
Шифр: 22.14 У 588.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хос шугаман регрессийн коэффициентийг Монте-Карлогийн аргаар үнэлэх Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Наранхүү А.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС Хэрэглээний математикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2002
Шифр: 22.1 Н 294.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Шугаман программчлалын дадлагын хичээлийн агуулгыг тодорхойлох Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Хишигжаргал Д.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС. БУС Математикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2002
Шифр: 22.143 Х 377.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Төгсгөлөг хэмжээст огторгуй дахь шугаман оператор Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Даянцолмон Дагвын.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС Хэрэглээний математикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2000
Шифр: 22.143 Д 399.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Проектив модуль Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Гансүх Т.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС Хэрэглээний математикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 1999
Шифр: 22.144 Г 233.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).S3 өргөтгөл Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Баярмагнай Г.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС. БУС Математикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 2002
Шифр: 22.132 Б 384.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хөөлгөлт Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Баяржаргал Б.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС


Гаралтын мэдээ УБ 2002
Шифр: 22.143 Б 382.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Шугаман дифференциал операторын хувийн функц, хувийн утгын асимптот томъёо Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Мижиддорж Р.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС. БУС Математикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 1997
Шифр: 22.1 М 521.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Титс-Кантор-Кёхерийн Ли алгебр Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Хашбаяр Д.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС. БУС Математикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 1997
Шифр: 22.14 Х 292.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Рамсейн теоремын мөрдлөгөөнүүд Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Батболд Ж.


Гаралтын мэдээ УБ 1997
Шифр: 22.14 Б 332.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Галуагийн онолын үндэс Магистрын дипломын ажил: 01.01

Зохиогч: Алтангэрэл Б.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ШУС. БУС


Гаралтын мэдээ УБ 1998
Шифр: 22.14 А 486.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).График спектр онолыг комбинаторикт хэрэглэх боломж Магистрын ажил

Зохиогч: Батнасан Д.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС Хэрэглээний математикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ УБ 1999
Шифр: 22.143 Б 338.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Соёмбо нэвтэрхий толь Математик

Цувралын зохиогч: Д.Цогтбаатар, Б.Энхболд
Гаралтын мэдээ УБ Соёмбо принтинг 2012
Шифр: 22.1я2 С 52.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
БЭЛАС, ЭБ Төв (2),
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Математикийн сургалтын материал XI-XII

Зохиогч: Жигжидсүрэн Ч.

Дахин хэвлэлт: 3ss
Гаралтын мэдээ УБ 2013
Шифр: 22.1я7 Ж 65.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бичиг Математик: №2(113)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Монгол Улсын Үндэсний Их Сургууль


Гаралтын мэдээ УБ 1994Other title: Scientific Journal.
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1).Тооцоололт математик, физик

Зохиогч: Лхагва О., Батмөнх М.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ УБ Адмон принт 2015
Шифр: 22.193 Л 87.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).