Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   su:"алгебр"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ёндон Н
  Дэнсмаа М
  Лхамсүрэн Ц
  Ф.Ноллау, К.Феттерс ...
  Шагдар Д
Номын сангийн байршил
  БЭЛАС, ЭБ Төв
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Бизнесийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 97 бичлэг олдлоо.
|
Өргөтгөсөн урвуу матриц, шугаман тэгшитгэлийн системийг алдаагүй бодох Магистрын ажил

Зохиогч: Итгэл Р. -- МКС


Хэвлэлийн газар: УБ 2004
Шифр: 22.14 И-46.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Олонлогийн системийн Рамсейн чанарууд.- Магистрын ажил

Зохиогч: Батбаясгалан Б. --


Хэвлэлийн газар: УБ 2004
Шифр: 22.132 Б-33.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Темперли-Либийн алгебр дээрх С 2n ба D2n бүлгийн үйлчлэл, үйлчлэлээр инвариант хэсэг Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Батбилэг М. -- МУИС. ШУС. БУС Математикийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2004
Шифр: 22.14 Б 332.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Артины алгебрийн дүрслэл.- Магистрын ажил

Зохиогч: Ууганбаяр З.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2003.-
Шифр: 22.14 У-58.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хос шугаман регрессийн коэффициентийг Монте-Карлогийн аргаар үнэлэх.- Магистрын ажил

Зохиогч: Наранхүү А.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2002.-
Шифр: 22.1 Н-29.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Шугаман программчлалын дадлагын хичээлийн агуулгыг тодорхойлох.- Магистрын ажил

Зохиогч: Хишигжаргал Д.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2002.-
Шифр: 22.143 Х-37.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Төгсгөлөг хэмжээст огторгуй дахь шугаман оператор.- Магистрын ажил

Зохиогч: Даянцолмон Д.


Хэвлэлийн газар: УБ. 2000.-
Шифр: 22.143 Д-39.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Проектив модуль. - Магистрын ажил

Зохиогч: Гансүх Т. --


Хэвлэлийн газар: УБ.: 1999.-
Шифр: 22.144 Г-23.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).S3 өргөтгөл.- Магистрын ажил

Зохиогч: Баярмагнай Г.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2002.-
Шифр: 22.132 Б-38.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хөөлгөлт.- Магистрын ажил

Зохиогч: Баяржаргал Б.


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2002.-
Шифр: 22.143 Б-38.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Шугаман дифференциал операторын хувийн функц, хувийн утгын асимптот томъёо Магистрын дипломын ажил

Зохиогч: Мижиддорж Р. -- МУИС. ШУС. БУС Математикийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 1997
Шифр: 22.1 М 521.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Титс-Кантор-Кёхерийн Ли алгебр.- Магистрын ажил

Зохиогч: Хашбаяр Д. -- МФ-Алгебр тооны онолын тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ. 1997.-
Шифр: 22.14 Х-29.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Рамсейн теоремын мөрдлөгөөнүүд.- Магистрын ажил

Зохиогч: Батболд Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ 1997
Шифр: 22.14 Б-33.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Галуагийн онолын үндэс.- Магистрын ажил

Зохиогч: Алтангэрэл Б.


Хэвлэлийн газар: УБ 1998
Шифр: 22.14 А-48.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).График спектр онолыг комбинаторикт хэрэглэх боломж Магистрын ажил

Зохиогч: Батнасан Д. -- МУИС. ХШУИС Хэрэглээний математикийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 1999
Шифр: 22.143 Б 338.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Соёмбо нэвтэрхий толь Математик

Боть/Цуврал: Д.Цогтбаатар, Б.Энхболд
Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2012
Шифр: 22.1я2 С 52.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
БЭЛАС, ЭБ Төв (2),
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Математикийн сургалтын материал XI-XII

Зохиогч: Жигжидсүрэн Ч.

Дахин хэвлэлт: 3ss
Хэвлэлийн газар: УБ 2013
Шифр: 22.1я7 Ж 65.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Эрдэм шинжилгээний бичиг Математик: №2(113)

Зохиогч: -- Монгол Улсын Үндэсний Их Сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ 1994Other title: Scientific Journal.
Шифр: 72 Э 73.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1).Тооцоололт математик, физик

Зохиогч: Лхагва О., Батмөнх М.

Дахин хэвлэлт: 2ss
Хэвлэлийн газар: УБ Адмон принт 2015
Шифр: 22.193 Л 87.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (9),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Масловын индексийн судалгаа: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: D460103

Зохиогч: Жигжиддорж Б.


Хэвлэлийн газар: УБ.:
Шифр: 22.14 Ж-65.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).