Тооцоололт математик, физик

Зохиогч: Лхагва О., Батмөнх М.

Дахин хэвлэлт: 2
Гаралтын мэдээ: УБ Адмон принт 2015

Шифр: 22.193 Л 87.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Бэлэн (8).
Товч агуулга:
Дээд математикийн бүрэн агуулгын хүрээнд оюутан залуусыг Тооцооллын математикийн гол гол аргатай танилцуулж, Mathcad багцыг хэрэглэн тооцоо дүрслэл үйлдүүлж, дадал чадвар олгоход энэхүү гарын авлагын зорилго оршино. Инженер, технологийн тооцоо дүрслэлд зориулан бүтээсэн Mathcad багц бол энэ төрлийн Matematica, Matlab мэт багцуудаас хамгийн хялбар нь бөгөөд эрдмийн суурь нь ижил учир бусад багц болон программчлалын хэл рүү шилжихэд дөхөмтэй юм. Энэхүү гарын авлагад алгебрын нэг хувьсагчид болон систем тэгшитгэл, дан болон систем ердийн дифференциал тэгшитгэл, тухайн уламжлалт дифференциал тэгшитгэлийг ойролцоолон шийдэх, тоон баримтыг боловсруулах, хэлхэх, фурье хувиргалтын арга зүй зэрэг бүлгүүдийг оруулж, мөн физикийн тулгуур тэгшитгэл, хууль зүйг тооцоот туршилт үйлдэн асуудлыг шийдэх арга, санаануудыг энэ номонд тусгажээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Тооцоололт математик, физик
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8023366 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8022849 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8022850 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8022851 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8025339 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8025340 Бэлэн
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8025336 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-04 19:20:10
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8025337 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-04 19:20:07
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8025338 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-04 19:20:04
Эрдэм шинжилгээний фонд
2017729 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2017730 Бэлэн