Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Зундуй Д
  Монголын эрдэм дэлгэ...
  Ундрам Г
  Шагдар Ш
  Шагдарсүрэн О
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
  Ярьдаг, сонсдог номын сан
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 98 бичлэг олдлоо.
|
БНМАУ-ын агнуурын амьтад ба ан хамгаалал= Промысловые животные МНР и их охрана

Зохиогч: -- ШУА. Биологийн ухааны хүрээлэн


Хэвлэлийн газар: УБ ШУА-ийн хэвлэх 1972
Шифр: 28.088(1) Б 82.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Хөвсгөл орчмын байгалийн нөхцөл, нөөц баялаг


Хэвлэлийн газар: УБ Орчлон 1995
Шифр: 20.1(1) Х 53.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (9),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Экологийн нэр томъёоны Англи-Монгол толь бичиг

Зохиогч: Болдгив Б., Батсайхан Н.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2003
Шифр: 28.080я2 Б 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (2),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (19),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Цагаан ном: Монгол орны байгаль орчин


Хэвлэлийн газар: УБ Цомог принт 2002
Шифр: 20.1 Ц 12.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (13),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Экологийн дадлага: Сургалтын гарын авлага

Зохиогч: Эрдэнэжав Г.


Хэвлэлийн газар: УБ Экимто 2002
Шифр: 20.1 Э 73.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (1),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (8).

Экологийн эрх зүй: Схемчилсэн тайлбар

Зохиогч: Оюунтунгалаг П.


Хэвлэлийн газар: УБ Улаанбаатар таймс 2003
Шифр: 67.407 О-63.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Байгаль хамгааллын биологи

Зохиогч: Примак Б.Ричард, Д.Батболд, Р.Самъяа, Н.Батсайхан.


Хэвлэлийн газар: УБ 2003
Шифр: 28.088 Б 17.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (11),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (20),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (1).

Унасан газар угаасан ус минь

Зохиогч: Ундрам Г.


Хэвлэлийн газар: УБ Глобус 2002
Шифр: 20.1я6 У 36.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ус цаг уур, экологийн асуудлууд (Эрдэм шинжилгээний бага хурал)


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2003
Шифр: 26.23 У 54.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Монголчуудын байгаль хамгаалах арга ухаан Эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлийн эмхтгэл


Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо 2003
Шифр: 20.1(1) М 69.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бага ангийн залуу байгальчид ба цэцэг чимэглэлийн дугуйлангийн зөвлөмж

Зохиогч: Сүрэн А.


Хэвлэлийн газар: УБ 1981
Шифр: 28.56 С 84.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1).Байгаль орчны үндсэн ухагдахуунууд: Тайлбар толь

Зохиогч: Юүичи Т.


Хэвлэлийн газар: УБ BCI 2003
Шифр: 20.1 Ю 92.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Экологи Ерөнхий ба хавсарга

Зохиогч: -- МУИС. Экологийн боловсролын төв


Хэвлэлийн газар: УБ 2003
Шифр: 28.080 Э 380.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (14),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (42),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (6).

Экологийн үндсүүд Сурах бичиг

Зохиогч: Шагдарсүрэн О.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2004
Шифр: 28.080я73 Ш 15.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (12),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (26),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Монголчуудын байгаль хамгаалах ёс заншил, уламжлалаас


Хэвлэлийн газар: УБ Жинст Харгиа 2001
Шифр: 20(1) М 69.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (8),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (19),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).БНМАУ-ын биологийн нөөц баялгийг хамгаалах асуудал

Зохиогч: -- Монголын эрдэм дэлгэрүүлэх нийгэмлэг


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1987
Шифр: 44.9 Б 823.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монгол орны ургамлын баялгийг зохистой ашиглах хамгаалах зарим үндэс

Зохиогч: Гал Ж.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1988
Шифр: 28.588 Г 19.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).БНМАУ-ын байгаль хамгаалах хууль зүйн асуулт хариулт

Зохиогч: Зундуй Д.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1986
Шифр: 67.407(1) З-82.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Хууль зүйн Сургууль (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Экологийн танин мэдэхүйн үндэс

Зохиогч: Шагдарсүрэн О.


Хэвлэлийн газар: УБ Хурх 1999
Шифр: 28.08 Ш 15.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (6),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (22),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Монголын байгалийн газар зүй

Зохиогч: Шагдар Ш.


Хэвлэлийн газар: УБ ШУХ 1998
Шифр: 20.1я6 Ш 15.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).