Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Номын сангийн байршил
    Эрдэм шинжилгээний фонд
    НУУТ
Материалын төрөл
    Ном
Хэвлэгдсэн он
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 61 бичлэг олдлоо.
|
Большая советская энциклопедия.Том 27. Медузы-Многоножка

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1954
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Большая советская энциклопедия.Том 26. Магнитка-Медуза

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1954
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Большая советская энциклопедия.Том 25. Лесничий-Магнит

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1954
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Большая советская энциклопедия.Том 20. Кандидат-Кинескоп

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1953
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Большая советская энциклопедия.Том 43. Топсел-Уженье

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1956
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Большая советская энциклопедия.Том 48. Шербрук-Элодия

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1957
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Большая советская энциклопедия.Том 34. Польша-Прокамбий

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1955
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Большая советская энциклопедия.Том 50. Союз советских социалистических республик

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1957
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ежегодник: Большая советская энциклопедия 1958


Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1958
Шифр: 92/Е-36.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Большая советская энциклопедия : Том 29. Н-Николаев

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1954
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Большая советская энциклопедия: Том 38. Самойловка- Сигиллярии

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1955
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Большая советская энциклопедия :Том 24: Кукуруза-Лесничество

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1953
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Большая советская энциклопедия: Том37 Рона- Самойлович

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1955
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Большая советская энциклопедия :Том 23 : Корзинка-Кукунор

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1953
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Большая советская энциклопедия: Том 36 Раковник-Ромэн

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1955
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Большая советская энциклопедия: Том 22. Коллиматор-Коржины

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1953
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Большая советская энциклопедия : Том 7: Вариолоид-Вибратор

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1951
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Ежегодник:Большой советской энциклопедии.1970

Дахин хэвлэлт: 1ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1970
Шифр: 92/Е-86.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Большая советская энциклопедия :Том 6: Ботошани-Вариолит

Дахин хэвлэлт: 2ss
Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1951
Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Энциклопедический словарь: Том 3. Пращур-Яя


Гаралтын мэдээ Орос Большая советская энциклопедия 1955
Шифр: 92/Э-68.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).