Большая советская энциклопедия: Том 22. Коллиматор-Коржины

Дахин хэвлэлт: 2
Гаралтын мэдээ: Орос Большая советская энциклопедия 1953

Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (3).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Большая советская энциклопедия: Том 22. Коллиматор-Коржины/
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
НУУТ
8367 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
11581 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
11582 Бэлэн