Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'au:"Булган Д."'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Булган Д
  Булган Д.
  МУИС-ШУС
  ХСИС
  Хууль сахиулахын их ...
Номын сангийн байршил
  Цахим номын сан
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хууль зүйн Сургууль
  Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
Материалын төрөл
  Ном
  Цахим магистрын ажил
  Магистрын ажил
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 6 бичлэг олдлоо.
|
Захиргааны шийтгэлийн онол, практикийн үндсэн асуудал

Зохиогч: Булган Д. -- МУ-ын Цагдаагийн академи


Хэвлэлийн газар: УБ Китаб 2011
Шифр: 67.401 Б 72.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Хууль зүйн Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Хууль зүйн мэргэжлийн удиртгал

Зохиогч: Булган Д. -- Хууль сахиулахын их сургууль


Хэвлэлийн газар: УБ Китаб 2013
Шифр: 67 Б 71.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Хууль зүйн Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Монгол орны гангийн төлөв байдлыг төрөл бүрийн индексээр үнэлэх нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е443600

Зохиогч: Булган Д. -- МУИС-ШУС


Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.-
Шифр: 26.237 Б-72.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Олон нийтийн аюулгүй байдлын онол, эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Зохиогч: Булган Д. -- ХСИС


Хэвлэлийн газар: УБ Китаб 2015
Шифр: 67.400.7 Б 72.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Хууль зүйн Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Арилжааны эрх зүйд хамаарах /Commercial law/ Монгол улсын эрх зүйн зохицуулалт, харьцуулсан судалгаа: Магистрын ажил

Зохиогч: Булган Д.


Хэвлэлийн газар: УБ., 2017.-
Шифр: 67.404 Б-728.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Арилжааны эрх зүйд хамаарах /Commercial law/ Монгол улсын эрх зүйн зохицуулалт, харьцуулсан судалгаа: Магистрын ажил

Зохиогч: Булган Д.


Хэвлэлийн газар: УБ., 2017.-
Шифр: 67.404 Б-728.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).