Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга:   au:"Ёндон Н"
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Ёндон Н
  Д.Шагдар
  МУИС МКС
  С.Намжилдорж
  Шагдар Д
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Байгалийн ухааны ГНОФ
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гэрээр ном олгох фонд
  Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 8 бичлэг олдлоо.
|
Математикийн шалгалтанд бэлтгэгчдэд тусламж

Зохиогч: Ёндон Н; Шагдар Д.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1983
Шифр: 22.1 Ё 33.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Алгебр аналитик геометрийн бодлогын хураамж

Зохиогч: Ёндон Н.


Хэвлэлийн газар: УБ Мөнгөн үсэг 2000
Шифр: 22.151.5я73 Ё 95.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (13),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (56),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).

Уншлаганд гарсан (2).

Математик Бодлого бодох аргачлал

Зохиогч: Ёндон Н.


Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2003
Шифр: 22.1 Ё 95.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (17),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Математикийн хичээлээр бие дааж хийх ажил

Зохиогч: Ёндон Н.


Хэвлэлийн газар: УБ 1989
Шифр: 22.1 Ё 95.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1).Дискрет математикийн бодлогын хураамж

Зохиогч: Ёндон Н.


Хэвлэлийн газар: УБ Согоо нуур 1998
Шифр: 22.1 Ё 95.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (3),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (83),
Эрдэм шинжилгээний фонд (9).

Уншлаганд гарсан (2).
Шилжүүлэгдсэн (21).

Дискрет математик

Зохиогч: Ёндон Н. -- МУИС МКС


Хэвлэлийн газар: УБ Хэвлэлийн Чулуунбар 2001
Шифр: 22.1 Ё 95.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (17),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (42),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).

Уншлаганд гарсан (4).
Шилжүүлэгдсэн (3).

Дээд математикийн бодлогын хураамж

Зохиогч: Ёндон Н; С.Намжилдорж; Д.Шагдар.


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯ 1983
Шифр: 22.11 Ё 95.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (10),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (15),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Математик Бодлого бодох аргачлал

Зохиогч: Ёндон Н.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл.ss
Хэвлэлийн газар: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2007
Шифр: 22.1 Ё 958.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).