Текст томруулах:    
Дээд математикийн бодлогын хураамж

Зохиогч: Ёндон Н; С.Намжилдорж; Д.Шагдар.


Хэвлэлийн газар: УБ АБЯ 1983
Шифр: 22.11 Ё 95.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (10),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (15),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Бэлэн (27).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Дээд математикийн бодлогын хураамж
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
80809 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
80831 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
80789 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
80836 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
80857 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
80874 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
80946 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
80949 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
80952 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8011626 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
809293 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
809797 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
80758 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
80779 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
80788 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
80803 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
80865 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
80869 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
80872 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
80907 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
80924 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
80930 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
80940 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
80950 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
80954 Бэлэн
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
80808 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-05 14:53:24
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
80812 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-05 14:53:17
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
80853 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-05 14:53:14
Эрдэм шинжилгээний фонд
204626 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
204627 Бэлэн