Текст томруулах:    
Макро эдийн засгийн санхүү мөнгөний бодлого

Зохиогч: Ф.Хироно, В.Самаруха, К.Аяако, Т.Дорж, Д.Болдбаатар, Д.Ганхуяг, Д.Намжил.


Хэвлэлийн газар: УБ 2002
Шифр: 65.012.2 М 15.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (5),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (9).

Бэлэн (11).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Макро эдийн засгийн санхүү мөнгөний бодлого
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5030020 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5030021 In transit from НУУТ to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-14 16:32:48
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5030022 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 18:17:22
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5030023 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 18:17:34
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5030024 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5030025 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5030026 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5030028 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5030012 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-15 14:28:39
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5030013 In transit from Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2022-01-14 13:31:37
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5030014 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5030015 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5030016 In transit from Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2022-01-14 13:31:32
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5030017 In transit from Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2022-01-14 13:31:25
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5030018 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5030019 In transit from Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2022-01-14 13:31:28
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5030027 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-15 14:28:36
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014648 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014649 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1014650 Бэлэн