Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Биотехнологи.

Зохиогч: Ганболд Я.
Гаралтын мэдээ: УБ.: 2002.Тооны мэдээ: 308.Шифр: 30.16 Г 21.Түлхүүр үг: Биотехнологи | сурах бичиг | микробиологи | генетик
Жагсаалтанд орсон зүйлс: биотехнологи /Монгол/
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Хуулбарын тоо Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
557421 98448 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
557422 98449 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
557423 98450 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
557424 98451 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
557425 98452 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013555 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013556 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013557 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013558 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013559 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013560 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013561 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1014615 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1014616 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1014617 Бэлэн

ЭШФ Б 14615-14617, БУУТ 13555-13561

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424