Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Антропогены хүчин зүйлийн нөлөөгөөр Хантайн нурууны шинэсэн ойн ургамлан нөмрөгт гарсан өөрчлөлт.-. Магистрын ажил

Зохиогч: Байгальмаа Т.
Гаралтын мэдээ: УБ..: 1999.-.Тооны мэдээ: 75 хууд.Шифр: 43/1/ Б-17.Түлхүүр үг: ой мод судлал | шинэсэн ой | хантайн нурууны ой | магистрын дипломын ажил
public/
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ойн аж ахуй
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
30439 Бэлэн

Дип-439

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424