Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Зава Дамдин гавжийн "Оюун ухааныг эцэслэн шинжлэгч" бүтээлийн судалгаа /Гол сэтгэл ба нөхөр сэтгэлийн мөн чанар, агуулга/.-. Магистрын ажил

Зохиогч: Богд-Эрдэнэ Ж.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: .Гаралтын мэдээ: УБ..: 1999.-.Тооны мэдээ: 67 хууд.ISBN: .Шифр: 86.3 Б-52.Түлхүүр үг: магистрын дипломын ажил | эх бичиг судлал | буддын шашин Хэл: Дип
public/
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Шашин магистр
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
30561 Бэлэн

Дип-561

Дип

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424