Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Гурван хөлгөний газар, мөрийн философи шинжилгээ.-. Магистрын ажил

Зохиогч: Сайнбилэг Б.
Гаралтын мэдээ: УБ.:.: 2002.-.Тооны мэдээ: 63 хууд.Шифр: 86.39 С-17.Түлхүүр үг: магистрын дипломын ажил | шашин судлал | буддын гүн ухаан | буддын шашин судлал
public/
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Шашин магистр
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
301020 Бэлэн

Дип-1020

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424