Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Зонхавагийн"Бага бодь мөрийн зэрэг" шасдир дахь хоёр үнэний онол.-. Магистрын ажил

Зохиогч: Ганцэцэг Х.
Гаралтын мэдээ: УБ.:.: 2002.-.Тооны мэдээ: 60 хууд.Шифр: 86.39 Г-23.Түлхүүр үг: магистрын дипломын ажил | шашин судлал | буддын шашин судлал | буддын гүн ухаан
public/
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Шашин магистр
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Гэрээр ном олгох фонд
301021 Бэлэн

Дип-1021

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424