Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Япон хэл сурч буй Монгол оюутны гаргадаг хэл зүйн зарим алдаа, түүнийг засах арга зам.-. Магистрын ажил

Зохиогч: Туул Д.
Гаралтын мэдээ: УБ..: 2000.-.Тооны мэдээ: 61 хууд.Шифр: 81.2Япон Т-70.Түлхүүр үг: магистрын дипломын ажил | хэл шинжлэл | япон хэл | япон хэл заах арга зүй
public/
Жагсаалтанд орсон зүйлс: антропологи
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
30655 Бэлэн

Дип-655

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424