Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Мод бэлтгэл, ойн агуулахын ажлын техник, технологи. Бөөрөнхий модон материал ялгах төхөөрөмж Дөтгөөр дэвтэр

Зохиогч: Цогтоо Я., Ганбаатар Ч.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: ШУТИС. ҮТДС.Гаралтын мэдээ: УБ.: ШУТИС-ийн ном, сурах бичгийн төв, 2006.Тооны мэдээ: 40.Шифр: 43.90 Ц 75.Түлхүүр үг: мод бэлтгэл | мод бэлтгэлийн ажлын техник, технологи | бөөрөнхий мод ялгах төхөөрөмж | техникийн бүдүүвч, схем
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ойн аж ахуй
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Хуулбарын тоо Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8030049 981711 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8030050 981712 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8030051 981713 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2020372 981714 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2020373 981715 Бэлэн

ЭШФ Т 20372, 20373; БУУТ 30049-30051

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424