Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Мод бэлтгэл, ойн агуулахын ажлын техник, технологи. Мод бэлтгэл, ойн агуулахын ажлын машинууд Гутгаар дэвтэр

Зохиогч: Цогтоо Я., Ганбаатар Ч.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: ШУТИС. ҮТДС.Гаралтын мэдээ: УБ.: ШУТИС-ийн ном сурах бичгийн хэвлэлийн төв, 2006.Тооны мэдээ: 25.Шифр: 43.90 Ц 75.Түлхүүр үг: мод бэлтгэл | мод бэлтгэлийн ажлын техник | агуулахын ажлын машин | техникийн бүдүүвч схем
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ойн аж ахуй
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Хуулбарын тоо Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8030046 981717 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8030047 981718 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8030048 981719 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2020374 981720 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2020375 981721 Бэлэн

ЭШФ Т 20374, 20375; БУУТ 30046-30048

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424