Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Мод бэлтгэл, ойн агуулахын ажлын техник, технологи. Мод мөчирлөх тоног төхөөрөмж Дэд дэвтэр

Зохиогч: Цогтоо Я., Ганбаатар Ч.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: ШУТИС. ҮТДС. Ой модны үйлдвэрлэлийн технологийн салбар.Гаралтын мэдээ: УБ.: ШУТИС. Ном, сурах бичгийн хэвлэлийн төв, 2006.Тооны мэдээ: 34.Шифр: 43.90 Ц 75.Түлхүүр үг: мод бэлтгэл | мод бэлтгэлийн ажлын техник | мод мөчирлөх төхөөрөмж | техникийн бүдүүвч, схем
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ойн аж ахуй
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Хуулбарын тоо Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8030115 981092 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8030116 981093 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8030117 981094 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2020376 981090 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2020377 981091 Бэлэн

ЭШФ Т 20376, 20377; БУУТ 30115-30117

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424