Үндэсний тооцооны систем дэх төлбөрийн тэнцлийн шинжилгээ Магистрын зэрэг горилох дипломын ажил

Зохиогч: Энх-Амгалан Б. -- МУИС. ШУС. НУС Эдийн засгийн тэнхим


Хэвлэлийн газар: УБ 2000
Шифр: 60.6 Э 660.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Үндэсний тооцооны систем дэх төлбөрийн тэнцлийн шинжилгээ
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
30742 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй