Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Байгалийн залуу шинэсэн ойн өсөлт, бүтцийн зарим онцлог.-. Магистрын ажил

Зохиогч: Баттулга П.
Гаралтын мэдээ: УБ.:.: 2003_-.Тооны мэдээ: 58 хууд.Шифр: 43.4 Б-34.Түлхүүр үг: магистрын дипломын ажил | ой | ой судлал | залуу шинэсэн ой
public/
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ойн аж ахуй
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
301271 Бэлэн

Дип-1271

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424