Төрийн захиргаанаас нийтийн захиргаа руу: Шинэтгэлийн таван хөшүүрэг

Зохиогч: Сосормаа Ч.


Гаралтын мэдээ: УБ Бит пресс 2008

Шифр: 67.401 С 60.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (7),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (10).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Төрийн захиргаанаас нийтийн захиргаа руу
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Бизнесийн Сургууль
898262 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
898263 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
898264 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
898265 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
898266 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
898267 Бэлэн
Бизнесийн Сургууль
898268 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5054808 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй
Эрдэм шинжилгээний фонд
1023161 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1023162 Бэлэн