Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

5-р Далай ламын "Залуусын хурим" зохиолыг Монгол түүхтэй холбож үзэх нь.-. Магистрын ажил

Зохиогч: Наранцэцэг Д.
Гаралтын мэдээ: УБ.: .: 2000.-.Тооны мэдээ: 52 хууд.Шифр: 86.2 Н-29.Түлхүүр үг: магистрын дипломын ажил | шашин судлал | эх бичиг судлал | Залуусын хурим зохиол
public/
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Шашин магистр
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
30772 Бэлэн

Дип-772

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424