Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Брагри Ёнзин Дамцагдоржийн "Гүн төв үзлийн хөтөлбөр" зохиолын тухай.-. Магистрын ажил

Зохиогч: Отгонсүрэн Б.
Гаралтын мэдээ: УБ.: .: 2001.-.Тооны мэдээ: 77 хууд.Шифр: 86.39 О-53.Түлхүүр үг: магистрын дипломын ажил | шашин судлал | эх бичиг судлал | Брагри Дамцагдоржийн намтар
public/
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Шашин магистр
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Гэрээр ном олгох фонд
30868 Бэлэн

Дип-868

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424