Текст томруулах:    
Манж хэлний сурах бичиг Гарын авлага I, II

Зохиогч: Мишиг Л.


Хэвлэлийн газар: УБ ДТДБУХ 1987
Шифр: 81.2м.я2 М 65.
Номын сан:
Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим (1),
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (9),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (6).


Шилжүүлэгдсэн (6).

Бэлэн (19).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Манж хэлний сурах бичиг
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ховор ном, монгол бичгийн уншлагын танхим
1027480 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
509856 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
509859 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
509863 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
509864 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
509871 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
509882 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
509891 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
509894 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
509908 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
509861 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-21 12:16:16
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
509872 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-21 12:16:07
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
509876 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-21 12:16:12
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
509881 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
509885 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-21 12:16:04
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
509887 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
509888 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-21 12:15:57
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
509889 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-21 12:16:20
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
509890 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
209985 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
209986 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
209987 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
209988 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
209989 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1027481 Бэлэн