Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Орчин үеийн Монголын нийгэм дэх христийн шашны дэлгэрэлт ба өнөөгийн байдал.-. Магистрын ажил

Зохиогч: Мөнхзаяа Ө.
Гаралтын мэдээ: УБ.: 2005.Тооны мэдээ: 77 хууд.Шифр: 86.37 М-81.Түлхүүр үг: магистрын дипломын ажил | шашин судлал | христийн шашин | христийн шашны дэлгэрэлт
public/
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Шашин магистр
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
301717 Бэлэн

Дип-1717

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424